Show simple item record

dc.contributor.authorKurapka, Vidmantas Egidijus
dc.contributor.authorMalevski, Hendryk
dc.contributor.authorKažemikaitienė, Eglė
dc.date.accessioned2014-10-01T08:24:32Z
dc.date.available2014-10-01T08:24:32Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2640/2445
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12231
dc.description.abstractEvaluation (both real, subjective evaluation of “customer”) of knowlegde level of criminalistics methods, measures and recommendations is one of the most important criminalistics science development trends as development of process of crime investigation and prevention. We can hardily predicate, that importance of criminalistics and forensic science knowledge and its implement in crime investigation and prevention processes is an appreciable representative of justice, law enforecement, science, policy, media and others. But to admit importance of criminalistics and forensic examination a priori and to accomplish its methods and recommendations in everyday work then it demands additional attempts and time are different questions. Continuing researches of finished in 2004 year scientific program “Dynamics, prognosis, trends of criminality and modern criminalistics conception in Lithuania” it was decided to evaluate practice level of practical criminalistics science knowledge accomplishment. Prolongation of such research is determined by changes of social life, and both by its influence on criminality dynamics and structural changes and essential changes of law. Enforcement of new criminal codes in 2003 year raise a lot of problems, both for criminalistics that should properly react, by sentene of Hans Gross, on new reality of criminal law.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKriminalistikos ir teismo ekspertizės žinių poreikio ir jų taikymo praktikos Lietuvoje vertinimas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTarp svarbių kriminalistikos mokslo tyrimo krypčių yra ne tik nusikalstamų veikų tyrimo ir prevencijos procesų tobulinimas, bet ir kriminalistikos parengtų metodų, priemonių ir rekomendacijų išmanymo bei taikymo lygio vertinimas (taip pat ir „vartotojo“ subjektyviai suvokiamas). Galime drąsiai teigti, kad kriminalistikos ir teismo ekspertizės žinių ir jų taikymo svarbą nusikaltimų tyrimo ir prevencijos procesams pripažįsta justicijos, teisėsaugos, mokslo, politikos, žiniasklaidos ir kitų sričių atstovai. Bet viena yra a priori pripažinti kriminalistikos ir teismo ekspertizės svarbą, o visai kita – efektyviai taikyti jų metodus ir rekomendacijas savo kasdieniame darbe, kai tai reikalauja papildomų pastangų, laiko, gebėjimų ir išteklių. Tęsiant 2004 metais baigtos mokslo programos „Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė, kontrolės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija“ tyrimus buvo nutarta įvertinti kriminalistikos mokslo žinių poreikių ir praktinio panaudojimo lygį. Tokį tyrimą tęsti skatina socialinio gyvenimo pokyčiai ir jų įtaka nusikalstamumo dinamikai ir struktūrai bei teisiniam reglamentavimui. Tyrimas yra tęstinis, straipsnyje pateikiami 2005–2006 metų rezultatai. Atliekant tyrimą buvo apdorotos 693 anketos su respondentų atsakymais. Respondentai atstovavo ikiteisminio tyrimo (taip pat ir policijos) įstaigoms, prokuratūrai, ekspertinėms įstaigoms, teismams, advokatūrai ir kt. institucijoms Šiame straipsnyje pateikiami keli kriminalistikos žinių ir jų taikymo lygio Lietuvoje analizės aspektai. Iš atlikto tyrimo rezultatų matyti, kad darbuotojai praktikai, gana gerai vertindami savo turimus praktinius įgūdžius kriminalistikos srityje, taip pat pripažįsta, kad reikia daugiau dėmesio skirti baudžiamųjų, kriminalistikos bei teismo ekspertizės dalykų dėstymui bei kvalifikacijos kėlimui .en
dc.identifier.aleph000003607en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2007, Nr. 12(102)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordKriminalistikaen
dc.subject.keywordTeismo ekspertizėen
dc.subject.keywordSpecialios žiniosen
dc.subject.keywordSpecialios žiniosen
dc.subject.keywordSpecialistaien
dc.subject.keywordApklausaen
dc.subject.keywordCriminalisticen
dc.subject.keywordForensic examinationen
dc.subject.keywordSpecial knowledgeen
dc.subject.keywordSpecialisten
dc.subject.keywordInterviewen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record