Show simple item record

dc.contributor.authorBuškevičiūtė, Jolanta
dc.contributor.authorRaipa, Alvydas
dc.date.accessioned2014-09-30T10:18:49Z
dc.date.available2014-09-30T10:18:49Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/911/868
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12198
dc.description.abstractThe article analyses the relationship between decision making and structural changes of New Public Governance. The authors emphasize that in the process of evolution of public governance, the effectiveness of preparation and implementation of decisions is a very complex, multi-dimensional issue. Its success is based on the entirety of elements and factors of both internal and external environments. Specific attention is given to application of meta-analysis, theoretical simulation, analog and other methods in analysis of decisionmaking external environment. It is proved that qualitative parameters of contemporary decisions in public sector are directly dependent on the pace of Public Governance evolution in establishment of new, more effective, innovative and democratic principles and methods of public sector governance.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSprendimai šiuolaikinio viešojo valdymo evoliucijojeen
dc.title.alternativeDecisions in the evolution of contemporary public governanceen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojama sprendimų sąveika su pokyčiais naujojo viešojo valdymo struktūroje. Akcentuojama, kad viešojo valdymo evoliucijoje sprendimų rengimo ir įgyvendinimo efektyvumas yra itin kompleksinė, daugiadimensė problema, kurios sėkmingą sprendimą lemia organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos elementų ir veiksnių visuma. Straipsnyje itin daug dėmesio skiriama sprendimų rengimo išorinei aplinkai analizuoti, taikant metaanalizės, teorinio modeliavimo, analogų ir kt. metodus. Pagrįsta, kad šiuolaikinių sprendimų viešajame sektoriuje kokybiniai parametrai yra tiesiogiai priklausomi nuo viešojo valdymo evoliucijos tempų įtvirtinant naujus, efektyvesnius, inovatyvesnius ir demokratiškesnius viešojo sektoriaus valdymo principus ir nuostatas.en
dc.identifier.aleph000008932en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2011, Nr.10(1)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordSprendimų rengimasen
dc.subject.keywordNaujasis viešasis valdymasen
dc.subject.keywordEfektyvumasen
dc.subject.keywordDecision makingen
dc.subject.keywordNew public governanceen
dc.subject.keywordEfficiencyen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record