Show simple item record

dc.contributor.authorDomarkas, Vladislavas
dc.date.accessioned2014-09-30T08:31:13Z
dc.date.available2014-09-30T08:31:13Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/910/867
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12194
dc.description.abstractThe dominant attitudes of public administration paradigm change and reasons of this change are presented in this article on the base of analysis of recent scientific publications. The materials of well-known international journals and other publications in public administration, as well as materials of global forums on reinventing government were used for analysis. It is emphasized, that previously widely used notions “New Public Administration” and “New Public Management” lately were partially changed by the notion of “New Governance” and its variations “Good Governance” and “Collaborative Governance”. However, spread of these notions is not large and for analysis of public administration development problems sometimes it is more preferable to use notions which describe concrete aspects of public administration. It is argued that a great impact to the further development of contemporary public administration has globalization, spread of information technologies, training the next generation of leaders and so on.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleViešojo administravimo paradigmos kaitos atspindžiai dešimtmečio pabaigos publikacijoseen
dc.title.alternativeReflections on the public administration paradigm change in the last decade’s publicationsen
dc.description.abstract-ltRemiantis pastarųjų metų mokslinėmis publikacijomis, straipsnyje analizuojamos tose publikacijose dominuojančios nuostatos dėl viešojo administravimo paradigmos kaitos ir tos kaitos priežasčių. Analizei atlikti remiamasi tarptautiniu mastu autoritetingų viešojo administravimo srities mokslo žurnalų ir kitų atitinkamos tematikos leidinių straipsniais bei pasaulinių valdžios pertvarkos forumų medžiaga. Straipsnyje akcentuojama, kad pastarųjų metų publikacijose mažiau pabrėžiamos anksčiau plačiai vartotos sąvokos „naujasis viešasis administravimas“ ir „naujoji viešoji vadyba“. Tas sąvokas iš dalies keičia „naujojo viešojo valdymo“ sąvokos variacijos. Tačiau, analizuojant viešojo administravimo raidos problemas, dažnai pirmenybę teikiama konkrečius viešojo administravimo aspektus apibrėžiančioms sąvokoms, susietoms su globalizacijos iššūkiais, elektroninės valdžios plėtote, viešojo ir privataus sektoriaus partneryste, pilietinės visuomenės plėtojimu, valdymo inovacijomis, valdymo procesų skaidrumu ir kt.en
dc.identifier.aleph000008925en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2011, Nr. 10(1)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordKlasikinis viešasis administravimasen
dc.subject.keywordNaujoji viešoji vadybaen
dc.subject.keywordNaujasis viešasis valdymasen
dc.subject.keywordClassic public administrationen
dc.subject.keywordNew public managementen
dc.subject.keywordNew governanceen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record