Show simple item record

dc.contributor.authorДемичев, Алексей
dc.contributor.authorИсаенкова, Оксана
dc.date.accessioned2014-09-30T08:09:10Z
dc.date.available2014-09-30T08:09:10Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2621/2426
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12190
dc.description.abstractThe authors distinguish separate civil procedure law principles from similar civil procedure law branch principles and civil procedure principles. Taking civil procedure law branch principles and elements of general civil processional legal relations into account, the authors analyse civil procedure principles and general competence court’s organizational activity elements. Principles compose the basis, the shell of civil procedure law, its essence, principles and ideas, the content of this branch of law construction and development. Principles adjudicate both law and separate branches of law model because principles exactly formulate the whole of legal system starting with separate norms interrelations and ending at inter branches institutes’ harmony. The interrelations are conditioned on the understanding that principles are the categories of one law branch, pointed to one purpose – optimal infringement of human rights, interests and liberties defense. The notion of civil procedure law principles is given in this article. Civil procedure law principles are basic ideas which establish the bottom of civil processional legal relations The double civil procedure law principles classification is revealed: doctrinal classification and classification based on consolidation method. According to these classifications is disclosed the content of these principles and their influence to civil processional legal relations is disclosed. The are also principles fixed in legal acts content disputed article: only courts administer justice; principle of all persons equality to law; person’s processional equality principle; the principle of judges independence; national language principle; judicial proceeding publicity, legal defense availability and legal help in civil procedure principle; the principle prohibiting the usage of proofs gained by violating laws. The article also deals with doctrinal principles derived from the analysis of Russian Federation Constitution and CPK norms content: legitimacy principle; disposition principle; verbal judicial proceeding principle; continuity principle; the principle of direct participation in process. In conclusion, all the principles give the legal regulation unity and solidity to public relations in connection of all legal regulation components making substantive influence on public relations. Due to its importance to legal regulation, law principles are probably mostly researched law objects but also cause many conflicts and contradictory estimations.en
dc.language.isootheren
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleПринципы гражданского процессуального права современной России.en
dc.title.alternativeŠiuolaikinės civilinės proceso teisės principai Rusijoje.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltAutoriai aptaria pagrindinius civilinio proceso teisės ir civilinio proceso principus. Kalbant apie civilinio proceso teisės šakos principus analizuojami pagrindiniai civilinių procesinių teisinių santykių, o kalbant apie civilinio proceso principus – bendrosios kompetencijos teismų organizacinės veiklos pradmenys. Principai yra civilinio proceso teisės pagrindas, jo esmė, nuo jų priklauso šios teisės raidos dėsningumai. Principai lemia tiek teisės apskritai, tiek atskiros teisės šakos modelį, nes būtent jie formuoja teisinės sistemos visumą ir atskirų normų bei tarpšakinių institutų tarpusavio ryšius. Principų tarpusavio ryšius lemia tai, kad jie yra vienos teisės šakos kategorijos, vienos teisės sistemos grandys, nukreiptos vieno tikslo link – tinkamai apginti pažeistas asmenų teises, interesus ar laisves. Straipsnyje pateikiama civilinio proceso teisės principų sąvoka. Civilinio proceso teisės principai – tai svarbiausios idėjos, esančios civilinių procesinių teisinių santykių pagrindas. Pateikiamas dvejopas civilinio proceso teisės principų skirstymas: doktrininis ir pagal įtvirtinimo būdą. Remiantis šiuo skirstymu atskleidžiamas pateikiamų principų turinys ir jų įtaka civiliniams procesiniams teisiniams santykiams. Straipsnyje aptariamas ir šių, teisės aktuose įtvirtintų, principų – teisingumą vykdo tik teismas, asmenų lygybės prieš įstatymą, asmenų procesinio lygiateisiškumo, teisėjų nepriklausomumo, valstybinės kalbos, teisminio nagrinėjimo viešumo, rungimosi, teisminės gynybos prieinamumo ir teisinės pagalbos civiliniame procese, draudimo panaudoti įrodymus, gautus pažeidžiant įstatymus, – turinys. Autoriai atskleidžia doktrinos principų, išvestų analizuojant ir aiškinant Rusijos Federacijos Konstitucijos ir Civilinio proceso kodekso normas – teisėtumo, dispozityvumo, žodinio teisminio nagrinėjimo, nepertraukiamumo ir tiesioginio dalyvavimo procese turinį. Daroma išvada, kad principai suvienodina visuomeninių santykių teisinį reguliavimą, susiedami visus teisinio reguliavimo komponentus ir darydami savarankišką poveikį visuomeniniams santykiams. Dėl savo teisinio reguliavimo svarbos teisės principai yra bene labiausiai ištyrinėti teisės objektai, bet kartu kelia daugiausia ginčų ir prieštaringų vertinimų.en
dc.identifier.aleph000011662en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2008, Nr. 2(104)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordCivilinis procesasen
dc.subject.keywordCivilinio proceso teisės principaien
dc.subject.keywordCivil procedureen
dc.subject.keywordCivil procedure law principlesen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record