Show simple item record

dc.contributor.authorKrivka, Egidijus
dc.date.accessioned2014-09-30T08:02:12Z
dc.date.available2014-09-30T08:02:12Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2620/2425
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12188
dc.description.abstractThe present article examines the bills recently presented in Lithuania with the aim to improve legislative regulation of public interest protection in civil procedure, and conformity of such regulation to general requirements of civil procedure law and the main principles of civil procedure law. During the examination it was found that, in the bills, legislative norms of civil and administrative procedure of public interest protection institution are not codified, and it is intended to regulate legislative relations of public interest protection in civil and administrative procedures by means of a separate special law. Codification of legislative norms, however, is a positive phenomenon to be aimed at in legislation. The civil procedure law is a codified legislative branch, and therefore when making new norms of civil procedure law they should be placed in the Civil Procedure Code. The name of the bill on protection of public interest in civil and administrative procedure does not correspond to the contents of the bill. The same legislative norms are repeated in different bills, and this is not a positive thing in legislation. Definitions of the public interest as presented in the bills are not clear and accurate, they lack legal precision, since objective criteria and normative characteristics of public interest are not provided. In the presented definitions of public interest, it is inadmissibly identified with the object of public interest. The bills suggest negative assumptions of the right to apply to court, which implies unjustified and illegitimate intention to limit the right of persons to apply to courts with lawsuits, complaints or applications concerning defence of public interest. [...]en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleViešojo intereso gynimo civiliniame procese reglamentavimo problemos.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiame straipsnyje tiriami pastaruoju metu Lietuvoje pateikti įstatymų projektai, kuriais yra siekiama tobulinti viešojo intereso gynimo civiliniame procese teisinį reglamentavimą ir tokio reglamentavimo atitikimas bendriesiems civilinio proceso teisės doktrinos reikalavimams bei civilinio proceso teisės pagrindiniams principams. Tyrimo metu nustatyta, kad įstatymų projektuose viešojo intereso gynimo instituto civilinio ir administracinio procesų teisės normos nekodifikuojamos, o viešojo intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procesuose teisinius santykius ketinama reglamentuoti atskiru specialiuoju įstatymu. Tačiau teisės normų kodifikavimas yra teigiamas ir siektinas reiškinys teisėkūro-je. Civilinio proceso teisė yra kodifikuota teisės Šaka, todėl kuriant naujas civilinio proceso teisės normas, joms vietos reikėtų ieškoti Civilinio proceso kodekse. Viešojo intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procese įstatymo projekto pavadinimas neatitinka šio įstatymo projekto turinio. Tos pačios teisės normos pakartojamos skirtinguose įstatymų projektuose, o tai nėra teigiamas dalykas teisėkūroje. Projektuose pateikiami viešojo intereso sąvokos apibrėžimai yra neaiškūs, netikslūs ir stokoja teisinio apibrėžtumo, nes nenumatyti viešojo intereso objektyvūs kriterijai ir norminiai požymiai. Pateiktuose viešojo intereso apibrėžimuose viešasis interesas neleistinai sutapatinamas su viešojo intereso dalyku. Įstatymų projektuose siūlomos neigiamos teisės kreiptis į teismą prielaidos, kuriomis nepagrįstai ir neteisėtai ketinama riboti asmenų teisę kreiptis į teismą ieškiniais, skundais ar pareiškimais dėl viešojo intereso gynimo. [...].en
dc.identifier.aleph000003774en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2008, Nr. 2(104)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordViešasis interesasen
dc.subject.keywordViešojo intereso gynimasen
dc.subject.keywordTeisė kreiptis į teismąen
dc.subject.keywordPublic interesten
dc.subject.keywordProtection of public interesten
dc.subject.keywordRight to apply to courten
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record