Show simple item record

dc.contributor.authorKosmačaitė, Violeta
dc.contributor.authorKuncevičius, Gytis
dc.date.accessioned2014-09-30T06:34:36Z
dc.date.available2014-09-30T06:34:36Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2613/2418
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12177
dc.description.abstractPublic purchase is inevitable and constant activity of purchase organizations, bigger part concludes public law subjects and activity, which meets concrete needs. Public purchase applying constant commercial practice is one of simplified ways, what means no international level of purchase, which gives an opportunity to make purchase agreement quickly and according to buying organization confirmed regulations. Purchase in this constant commercial public way is not complicated purchase - usual in purchase organization. Also there are formed mostly marketable merchandise and services or work purchase traditions, which are formed by purchase organization itself, also confirming regulations of these transactions. Bad and good experience of purchase in this constant commercial way cause changes of the regulations. Law statements, which regulate this way of purchase, standard consolidation is not comprehensive, but more liberal and letting purchase organizations huge freedom of discretion to set the rules. Principles of the public purchase, aims and minimal requests are consolidated in the clause of Public Purchase Law and it restricts the freedom of creation.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleViešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką teorinis aspektas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiame straipsnyje siekiama atskleisti viešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką norminio reglamentavimo ypatumus. Dažnai perkančiosios organizacijos apsisprendžia atlikti viešąjį pirkimą vadovaudamosi įprasta komercine praktika bei remdamosi norminiais dokumentais neišsamiai šį pirkimą įtvirtina. Tai skatina giliau ir detaliau analizuoti šį viešųjų pirkimų teisės institutą, atskleidžiant jo esmę ir turinį. Straipsnis sudarytas iš dviejų dalių: pirmojoje dalyje atskleidžiama viešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką samprata, analizuojama, kokia perkančiosios organizacijos atliekama viešųjų pirkimų vykdymo tvarka gali įgyti „įprastos komercinės praktikos" statusą. Antrojoje dalyje nagrinėjami viešųjų pirkimų, vykdomų remiantis įprasta komercine praktika norminio reglamentavimo pagrindai, atskleidžiant teisės aktus, reglamentuojančius tokio pobūdžio pirkimus bei skiriant jų taikymo ypatumus.en
dc.identifier.aleph000003845en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2008, Nr. 3(105)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordViešieji pirkimaien
dc.subject.keywordĮprasta komercinė praktikaen
dc.subject.keywordSupaprastinti viešieji pirkimaien
dc.subject.keywordPublic purchaseen
dc.subject.keywordOrdinary commercial activityen
dc.subject.keywordSimplified public purchaseen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record