Show simple item record

dc.contributor.authorSmaliukienė, Rasa
dc.contributor.authorKorsakienė, Renata
dc.contributor.authorPrakapas, Romas
dc.date.accessioned2014-09-30T06:25:37Z
dc.date.available2014-09-30T06:25:37Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/903/860
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12175
dc.description.abstractAlthough educational administration has experienced impressive development in putting schools first in the education process, there is no consensus on the definition of non-financial support to schools and there is no common administrative practice for such support. Each European country provides its unique approach towards the administration of school support and shapes its sole best practice. The main challenge we face in education administration is related to the adaptation of best practice from different administration systems and from diverse socio-cultural contexts among European countries. This article acknowledges the need for comparative educational administration and argues that the development of conceptual models is imperative in building a comparative dimension. Four conceptual models in educational administration were developed and illustrated with the practical examples form different European countries. The development of the models was based on document content analysis. The first model represents the idea of educational decentralization, the second – the consultation framework in educational administration, the third model reflects the institutional support of school inspectorates, and the fourth – the centralization of support for learning.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleŠvietimo administravimas Europoje: paramos mokyklai modelių lyginamoji analizėen
dc.title.alternativeEducational administration in Europe: comparative analysis of school supporten
dc.description.abstract-ltŠvietimo administravime nėra vienos nuomonės dėl nefinansinės paramos mokyklai apibrėžties ir tokios paramos administravimo būdų. Kiekvienoje Europos valstybėje galima rasti vis kitokį paramos mokyklai administravimo mechanizmą, formuojantį unikalią gerąją praktiką. Pagrindinė problema, su kuria susiduriama švietimo administravime, – tai gerųjų praktikų adekvatus ir kritiškas perėmimas, kurį apsunkina sistemų įvairovė ir unikalūs atskirų šalių sociokultūriniai kontekstai. Straipsnyje pateikiama lyginamoji analizė leidžia suklasifikuoti praktikoje naudojamus paramos mokyklai administravimo modelius, įvardyti Europos šalyse naudojamų švietimo administravimo modelių pranašumus ir trūkumus, jų perkeliamumą. Duomenims analizuoti pasitelkus turinio analizės metodą, pateikiami keturi paramos mokyklai modeliai, apibūdinantys keturias skirtingas paramos mokyklai, kaip ugdymo organizatorei, administravimo sistemas. Pirmame modelyje įtvirtintas švietimo decentralizacijos principas, antrame – konsultavimas, kurį teikia specializuotos konsultacinės institucijos, trečiasis modelis atspindi mokyklas inspektuojančių institucijų paramą, ketvirtasis – paramos mokyklai centralizaciją.en
dc.identifier.aleph000009208en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2011, Nr .10(2)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordŠvietimo administravimasen
dc.subject.keywordMokyklaen
dc.subject.keywordLyginamoji analizėen
dc.subject.keywordEducational administrationen
dc.subject.keywordSchoolen
dc.subject.keywordComparative analysisen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record