Show simple item record

dc.contributor.authorMargevičiūtė, Agnė
dc.date.accessioned2014-09-29T07:30:02Z
dc.date.available2014-09-29T07:30:02Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2598/2404
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12157
dc.description.abstractDespite various social, economical, political and legal changes that have occurred since 1992 when the Constitution of the Republic of Lithuania was enacted, the socio-economical, political and legal status of children as a social object is not satisfactory in the society in Lithuania. The legal and social status of children in Lithuania is discussed in the context of their social reality presupposed by the Constitutional provisions concretized by administrative legal norms. The article discusses the process of the creation of the legal basis for children’s rights during the period of the enactment of the Constitution to this day. 1. Children’s rights and status in the context of the Constitution of Lithuania; 2. Children’s rights and status in the context of the laws of Lithuania; 3. The current social status of children presupposed by the legal norms as concretized by Constitutional provisions; 4. Influence of the political will in promoting, supporting and enforcing the rights of children and improving their current social status. [...]en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKonkretizuotų konstitucinių teisės normų suponuojama socialinė tikrovė, vaiko, kaip ginamos ir globojamos vertybės, atžvilgiu.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje glaustai aptariama vaiko teisinė, o iš dalies politinė, ekonominė ir socialinė padėtis visuomenėje, teigiami ir neigiami pokyčiai gerinant vaiko socialinį statusą, suponuota konkretinant konstitucines teisės normas nuo Lietuvos Konstitucijos (toliau - Konstitucijos) priėmimo, siekiama pabrėžti administracinės teisės reguliavimo mechanizmo veiksmingumą ir efektyvumą vaikų teisių ir socialinės tikrovės gerinimo atžvilgiu, o taip pat reguliuojant valstybinio valdymo ir visuomeninių santykių sritis, veikiančias vaikų teisinį ir socialinį statusą. Straipsnį sudaro penkios dalys: pirmoje dalyje pateikiamas trumpas diskursas apie vaiko teisių Lietuvoje kūrimosi ypatumus, vaiko teisės aptariamos Konstitucijos, kaip pagrindinio įstatymo, kurio pagrindu buvo konkretinamos nuostatos, susijusios su vaikų teisėmis, kontekstu. Antroje straipsnio dalyje aprašoma, kaip buvo konkretinamos vaiko teisės per pastaruosius penkiolika metų nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, remiantis konstitucinėmis nuostatomis. Toliau plačiau aptariama esama vaikų, kaip socialinio objekto, padėtis valstybėje. Ketvirtoje straipsnio dalyje kalbama apie politinės valios įtaką vaikų teisėms, taip pat nevyriausybinių organizacijų (toliau - NVO) įtaką vaikų teisių srityje. Penktoje dalyje pateikiamos straipsnio rekomendacijos.en
dc.identifier.aleph000003862en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2008, Nr. 4(106)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordAdministracinė teisėen
dc.subject.keywordVaikų teisėsen
dc.subject.keywordKonstitucinės normosen
dc.subject.keywordAdministrative lawen
dc.subject.keywordChildren’s rightsen
dc.subject.keywordConstitutional normsen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record