Show simple item record

dc.contributor.authorPetkuvienė, Rūta
dc.date.accessioned2014-09-26T08:32:58Z
dc.date.available2014-09-26T08:32:58Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2581/2388
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12133
dc.description.abstractThe article presents an in-depth assessment of state policy in regard to the organisation of reforms in the education providers’ network seeking to analyse its impact on realising students’ rights to education. The right to education is inextricably linked to one’s constitutional duty to seek education, as outlined in one of the main requirements for children up to the age of 16 to attend school. The role of state institutions in facilitating the implementation of the aforementioned rights and duties is briefly discussed. The aim of the research was to determine the impact of the organisation of the education providers’ network in Lithuanian schools on the realisation of students’ rights to education. The object of the research was the social interrelation arising from the process of realising the right education, considering the right to choose a particular school, the right to attend the school closest to one’s home,as well as the duty of municipalities to provide an adequate network of primary, basic and secondary programme providers. In seeking to evaluate the government’s policies on the organisation of an education providers network, information was gathered using the method of document analysis. Lithuanian legal acts regulating the right to education and the organisation of an education providers network were analysed, as were Lithuanian Constitutional Court resolutions and performance audit reports carried out by the National Audit Office of Lithuania, among other documents. [...]en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleŠvietimo teikėjų tinklo organizavimas Lietuvos mokyklose, atsižvelgiant į teisę mokytis.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje glaustai įvertinama valstybės politika, organizuojant švietimo teikėjų tinklo pertvarką, siekiama ištirti jos poveikį teisės mokytis įgyvendinimui. Teisė mokytis yra neatsiejama nuo konstitucinės pareigos mokytis, kaip vieno iŠ pagrindinių vaikams keliamų reikalavimų lavintis iki 16 metų, todėl straipsnyje trumpai aptariama, kaip valstybės institucijos padeda šią pareigą įgyvendinti. Straipsnyje pateikiama švietimo teikėjų tinklo organizavimo Lietuvos mokyklose apžvalga, atsižvelgiant į teisę rinktis mokyklą, teisę mokytis kuo arčiau namų bei savivaldybėms numatytą pareigą turėti pakankamą pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų teikėjų tinklą. Straipsnyje pažymima, kad vykdant švietimo teikėjų tinklo pertvarką, nebuvo tinkamai numatytos konkrečios priemonės, kad būtų šios pertvarkos realizuotos, todėl teisė mokytis tapo sudėtingiau įgyvendinama. Straipsnyje daroma išvada, kad pastaruoju metu Lietuvoje valstybės valdžia daugiausia apsiriboja siekiu ginti asmens teises, todėl intensyviai užsiima teisės aktų kūrimu, tačiau ji nebeturi nei tinkamų priemonių, nei ambicijų užsiimti sukurtos teisinės tvarkos apsauga ir įgyvendinimu. Taip pat pabrėžiama, jog valstybės institucijos nėra pajėgios be bendruomenių pagalbos tinkamai organizuoti pareigos mokytis įgyvendinimą. Aktyvios bendruomenių veiklos dėka yra ne tik vykdoma švietimo teikėjų tinklo organizavimo kontrolė, bet ir skatinamas valstybėje demokratinės savikontrolės atsiradimas.en
dc.identifier.aleph000004129en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2008, Nr. 5(107)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordTeisė mokytisen
dc.subject.keywordŠvietimo įstaigų sistemaen
dc.subject.keywordBendruomenėen
dc.subject.keywordRight to educationen
dc.subject.keywordEducation providers networken
dc.subject.keywordLocal communityen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record