Show simple item record

dc.contributor.authorJurgaitis, Ramūnas
dc.date.accessioned2014-09-26T07:28:26Z
dc.date.available2014-09-26T07:28:26Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2574/2381
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12123
dc.description.abstractLike foreign analogs, Lithuanian penal order procedure is based on the principle that the goal of the criminal procedure is achieved without the main court hearing but only upon the will of an accused. It has been held in the jurisprudence of the European Court of Human Rights and of the Constitutional Court of the Federal Republic of Germany that such a procedure itself does not violate human rights. The Constitutional Court of the Republic of Lithuania has also held that penal order procedure which varies from the general constitutional model of a criminal procedure is permissible according to the Constitution as well.[...].en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleBaudžiamojo įsakymo procesas: proceso be įprastojo nagrinėjimo teisme ypatumai ir įtariamojo (kaltinamojo) procesinės garantijos.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnis skirtas vienos iš šiuo metu galiojančio Baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) supaprastinto proceso formų - teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo proceso (toliau - baudžiamojo įsakymo procesas) - analizei. Autorius apibūdina baudžiamojo įsakymo proceso esmę ir ypatumus, pagrindžia šio proceso galimybę šiuolaikiniame baudžiamajame procese, atskleidžia praktinę jo reikšmę. Baudžiamojo įsakymo proceso ypatumai leidžia kelti įvairių klausimų, kaip antai: ar pakankamos yra įtariamojo (kaltinamojo) teisės į gynybą procesinės garantijos; ar pakankamai užtikrinamas remiantis rungimosi principu keltinas procesinis gynybos ir kaltinimo šalių lygiateisiškumas, kai kalbama apie teisę reikalauti nagrinėjimo teisme; ar pakankamos yra nukentėjusiojo procesinės garantijos; kuo yra grindžiamas teismo baudžiamasis įsakymas: duomenimis ar įrodymais; ar tokia pati kaip ir nuosprendžio yra įsiteisėjusio teismo baudžiamojo įsakymo prejuducinė reikšmė kitose bylose, ar turėtų būti numatyta galimybė apskųsti priimtą teismo baudžiamąjį įsakymą aukštesnės instancijos teismui ir kt. Šiame straipsnyje plačiau bus analizuojami tik klausimai, susiję su įtariamojo (kaitinamojo) teisėmis ir procesinėmis garantijomis baudžiamojo įsakymo procese. Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau - EŽTT) jurisprudencija, autorius pritaria, kad baudžiamojo įsakymo procese būtina atsakingai paisyti kaltinamojo teisių, ypač teisės į bylos nagrinėjimą teisme bendrąja tvarka ir teisės į gynybą.en
dc.identifier.aleph000004076en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2008, Nr. 6(108)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordBaudžiamasis procesasen
dc.subject.keywordTeisminio gynimo teisėen
dc.subject.keywordBaudžiamojo įsakymo procesasen
dc.subject.keywordCriminal Procedureen
dc.subject.keywordThe rights to defenseen
dc.subject.keywordProcedure of penal orderen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record