Show simple item record

dc.contributor.authorGušauskienė, Marina
dc.date.accessioned2014-09-26T07:13:11Z
dc.date.available2014-09-26T07:13:11Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2573/2380
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12122
dc.description.abstractThe right to be informed is understood as a right of a suspect to be informed in a simple, non-technical language that he can understand, about social and procedural changes of his position in the criminal procedure. The analysis of the scholarly writings entitles to conclude that the right to be informed is the foundation of the right to defense. In general, knowledge of particular facts entitles any participant of the criminal procedure to choose his position or tactics. The function of the defense determines the necessity of the suspect to know about any charges against him and his rights in the criminal procedure. It is only possible to defend oneself if the source of danger is known. The author of the present article seeks to analyze the structure of the right to be informed. The concept of the right to be informed is not studied in this article. The author considers that the right to be informed is understood as a combination of a right to know the essence of the suspicion, the right to know the grounds and motives of arrest and of the right to maintain a relationship with the outside world.[...].en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleĮtariamojo teisė būti informuotam: teorinės prielaidos ir įgyvendinimo galimybės.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTeisinės literatūros, tarptautinių aktų analizė leidžia teigti, jog įtariamojo teisė būti informuotam, kuri suprantama, kaip įtariamojo teisė aiškiais žodžiais ir nedviprasmiškai būti informuotam apie socialinius ir procesinius jo padėties pokyčius, išaiškinus dabartinės padėties specifiką- teisės į gynybą pagrindas. Apskritai žinojimas apie tam tikro fakto buvimą bet kuriam baudžiamojo proceso dalyviui leidžia pasirinkti atitinkamą poziciją ar taktiką. Įtariamojo žinojimas apie procesinio įstatymo jam suteiktas teises, iškilusį įtarimą, jo pagrindus bei motyvus yra logiškai grindžiama teisė, nulemta pačios gynybos esmės. Gintis galima tik tuomet, jei žinai grėsmės šaltinį pavyzdžiui, įtarimą ar kaltinimą, bei tiksliai įvertini savo procesines galimybes. Tad šiame straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas nagrinėti vieną iš įtariamojo teisės į gynybą procesinio turinio elementų - teisei būti informuotam. Remiantis minėtos įtariamojo teisės samprata tiek Lietuvos, tiek tarptautinėje teisėje, atlikto empirinio tyrimo pagrindu identifikuojamos pagrindinės teorinio ir praktinio teisės būti informuotam įgyvendinimo problemos, siūlomi galimi sprendimo būdai.en
dc.identifier.aleph000004075en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2008, Nr. 6(108)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordBaudžiamasis procesasen
dc.subject.keywordTeisminio gynimo teisėen
dc.subject.keywordTeisė būti informuotamen
dc.subject.keywordCriminal Procedureen
dc.subject.keywordThe rights towards defenseen
dc.subject.keywordThe pretrial investigationen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record