Show simple item record

dc.contributor.authorGreblikaitė, Jolita
dc.contributor.authorPuškoriūtė, Neringa
dc.date.accessioned2014-09-25T10:57:56Z
dc.date.available2014-09-25T10:57:56Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/2029/1837
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12106
dc.description.abstractIn the article potential of small and medium-size enterprises (SMEs), the situation of public sector services important for business are analyzed. There were distinguished instruments and factors influencing and stimulating activity and entrepreneurship in SMEs. The possibilities of improvement the situation of SMEs activity were foreseen. Fulfilled scientific literature analysis, document analysis, situation and comparative analysis revealed that stimulating instruments for SMEs were not properly used in Lithuania. The price, number of procedures, and time of public sector services for business are not motivating and should be improved. Improvement of political and legal environment, favorable financing possibilities, development of e-public services should be made developing favorable environment for Lithuanian SMEs. Learning and education initiatives by responsible institutions could be rather effective instruments for development of entrepreneurial SMEs, better cooperation between business and education sectors. Entrepreneurial SMEs creation depends a lot from new generation and positive view to business and entrepreneurship in society overall.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSmulkių ir vidutinių įmonių skatinimas Lietuvoje, tobulinant viešojo sektoriaus paslaugų teikimą versluien
dc.title.alternativeStimulation and encouragement of Lithuanian small and medium-size enterprises, improving public sector services for businessen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojama smulkiųjų ir vidutinių įmonių (toliau – SVĮ) potencialas ir viešojo sektoriaus teikaimos šioms įmonėms paslaugos. Taip pat išskiriamos SVĮ skatinimo priemonės ir veiksniai, numatomos SVĮ situacijos gerinimo galimybės ir priemonės, susijusios su viešųjų paslaugų teikimo tobulinimu. Atlikus mokslinės literatūros, dokumentų analizę, situacijos ir palyginamąją analizes, daroma išvada, kad Lietuvoje nėra tinkamai panaudojamos visos SVĮ skatinančios priemonės, o viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų, susijusių su verslo skatinimu, kaina, procedūrų skaičius ir trukmė daugeliu atveju yra nemotyvuojantys. Veiksmingomis SVĮ skatinimo priemonėmis gali būti tiek teisinės mokestinės aplinkos gerinimas, tiek efektyvus viešasis administravimas, e. paslaugų verslui diegimas, palankus verslo finansavimas. Išlieka svarbi ugdymo ir švietimo institucijų, kurios skatina glaudžiau bendradarbiauti verslui ir mokslui, formuoja visuomeninę nuomonę apie verslo ekonominę ir socialinę naudą, veikla.en
dc.doiDOI:10.5755/j01.ppaa.13.1.6757en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000017529en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2014, Nr. 13(1)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordSmulkusis ir vidutinis verslasen
dc.subject.keywordSmulkiosios ir vidutinės įmonėsen
dc.subject.keywordVerslo skatinimasen
dc.subject.keywordSmall and medium-sized businessen
dc.subject.keywordSmall and medium-size enterprisesen
dc.subject.keywordStimulation of entrepreneurshipen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record