Show simple item record

dc.contributor.authorVenckienė, Neringa
dc.date.accessioned2014-09-25T10:49:11Z
dc.date.available2014-09-25T10:49:11Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2566/2373
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12104
dc.description.abstractBy looking after the human rights and interests, by taking into account the provisions of national and international law in the field of protection of child1 s rights, particular regard should be paid to the protection of rights and legitimate interests of - children which constitute one of the most vulnerable social groups. Such exclusivity is determined by the peculiarities of child’s age, inability to defend himself / herself, to exercise his / her rights and interests protected by the law. The right to know his parents is one of the child’s rights. It is regulated by United Nations Convention on the Rights of the Child that the child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field. The courts as the administrators of justice provide assistance in defending the right of a child to know his parents. The relevance of the cases on paternity (maternity) determination is evidenced by the great number of cases in the courts of the Republic of Lithuania. The determination of a child’s origin - the determination of the child’s birth from the particular parents. The contemporary paternity transformation provides for the new form for the culture and law, by increasing the indefinite nature of the concepts of paternity and maternity. The models of family transformation materially impacts on the right of the child to know and have a father and a mother. [...]en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleCivilinės bylos dėl tėvystės (motinystės) nustatymo iškėlimas ir pasirengimas nagrinėti teisme.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltRūpinantis žmogaus teisėmis ir interesais, atsižvelgiant į nacionalinių ir tarptautinių vaiko teisių apsaugos srities teisės aktų nuostatas, ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas vienai labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių - vaikų - teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Teisė Žinoti, kas yra jo tėvai, viena iš vaiko teisių. Teismai kaip teisingumo vykdytojai padeda apginti vaiko teisę žinoti, kas jo tėvai. Bylų dėl tėvystės (motinystės) nustatymo aktualumą patvirtina ir didelis šių bylų skaičius Lietuvos Respublikos teismuose. Vaiko kilmės nustatymas - tai vaiko gimimo iš konkrečių tėvų nustatymas. Šiandieninė tėvystės transformacija kultūrai ir teisei suteikia naują formą, didindama tėvystės ir motinystės sąvokų neapibrėžtumą. Tėvystės modelis keičiasi, todėl vis dažniau pažeidžiama vaiko teisė Žinoti, kas jo abu tėvai. Straipsnyje analizuojamos civilinės bylos dėl tėvystės (motinystės) nustatymo iškėlimo sąlygos. Nagrinėjama teismų praktika aiškinant tokio pobūdžio civilinės bylos iškėlimą ir pasirengimą ją nagrinėti. Straipsnyje pateikiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių civilinės bylos dėl tėvystės (motinystės) nustatymo iškėlimo ir pasirengimo bylą nagrinėti teisme analizė, pabrėžiama šių civilines bylos stadijų svarba.en
dc.identifier.aleph000004110en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2008, Nr. 7(109)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordTėvystės nustatymasen
dc.subject.keywordRaštiškas pareiškimas teismuien
dc.subject.keywordTeismo ekspertizėen
dc.subject.keywordThe action on paternity determinationen
dc.subject.keywordThe acceptance of the actionen
dc.subject.keywordParentage testen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record