Show simple item record

dc.contributor.authorČekmareva, Anastasija
dc.date.accessioned2014-09-25T08:11:28Z
dc.date.available2014-09-25T08:11:28Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2560/2367
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12089
dc.description.abstractThe author analyses the rise and development of the institute of enforcement of court judgments in Russia, beginning with the court reform of 1864 till the present. The institute of enforcement of court judgments in Russia has experienced some substantial reforms due to radical tirne change, that is why its development is very interesting for legal researchers. Court bailiffs in Russia appeared during the court reform of 1864. Bailiff s activity was based on the territorial principle - districts were divided into regions, in each of which one bailiff operated This article describes the enforcement of court judgments during the Soviet period. After the Soviet October revolution of 1917, workers began establishing various institutions on their own initiative. The functions of bailiffs were implemented by commissars, militia, executive committees and even deputies of workers and soldiers. They were controlled by the courts. In 1924, when court system was changed, the institutions enforcing court judgments were not abolished. Court bailiffs were established in district courts. There were courts which did not have court bailiffs, for this reason the militia forces, tax and insurance inspectors were involved in the enforcement procedures. In 1938 when the court system was changed again, court bailiffs were placed under the highest courts of the soviet republics, also the courts of populace, district, country, region, autonomic regions. [...]en
dc.language.isootheren
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleСудебные приставы в России: история и современность.en
dc.title.alternativeTeismo anstoliai Rusijoje: istorija ir dabartis.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltAutorė išnagrinėjo teismo sprendimų vykdymo instituto v atsiradimą ir vystimąsi Rusijoje, pradedant nuo 1864 m, teismų reformos iki šių dienų. Rusijos teismo sprendimų vykdymo institutas dėl radikalių laikmečio pasikeitimų patyrė keletą esminių reformų, todėl jo vystymasis įdomus mokslininkams.Teismo antstolių institutas Rusijoje buvo įvestas vykdant 1864 m. teismų reformą. Antstolių veiksmai rėmėsi teritoriniu principu. Apygardos buvo padalytos į sritis, kuriose veikė po vieną teismo antstolį. Straipsnyje apžvelgiama, kaip buvo teismų sprendimai vykdomi Sovietiniu laikotarpiu. Po sovietinės spalio revoliucijos 1917 m. darbininkai patys savarankiškai ėmė kurti įvairias institucijas, teismo antstolių funkcijas vykdė komisarai, milicija, vykdomieji komitetai ir netgi darbininkų bei kareivių deputatai. Jų veiklos kontrolę vykdė teismai. Keičiant teismų sistemą 1924 m. įsteigtos ir teismų sprendimų vykdymo institucijos. Teismo antstoliai buvo įsikūrę gubernijų teismuose. Buvo teismų, kuriuose nebuvo teismo antstolių, todėl teismo sprendimus vykdyti buvo pasitelktos milicijos pajėgos bei mokesčių ir draudimo inspektoriai. Keičiant teismų sistemą 1938 m. teismo antstoliai jau buvo paskirti prie liaudies, apskrities, krašto, srities, autonominių sričių teismų bei sovietinių respublikų ii aukščiausiųjų teismų. [...].en
dc.identifier.aleph000004098en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2008, Nr. 7(109)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordAntstoliaien
dc.subject.keywordTeisingumo vykdymasen
dc.subject.keywordJudicial enforcementen
dc.subject.keywordCourt bailiffsen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record