Show simple item record

dc.contributor.authorVišinskis, Vigintas
dc.date.accessioned2014-09-25T08:03:15Z
dc.date.available2014-09-25T08:03:15Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2559/2366
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12088
dc.description.abstractThe article analyses the notion of enforcement orders, reviews the enforcement orders issued by other institutions than courts, and discusses the proceedings of their issue, their importance in the civil procedure. The article is divided into four parts. In the first part analyses the notion of enforcement orders and its legal significance. The Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania ("CCP", Art. 1) determines the H. order of hearing of civil cases, decision making and their enforcement, application for recognition and enforcement of for eign court judgments and arbitration awards. The decisions of other institutions and officials are implemented by an order established by CCP, but CCP does not regulate their decision making, entry into force, the procedure of issue of enforce ment orders etc. The main difference between the documents issued by courts and other institutions is that the legitimacy of the court decisions, judgments, rulings and decrees can be monitored by the appeal and cassation procedure established by the CCP. For this reason the courts cannot consider the validity of the enforcement orders of other institutions. But if the enforcement order is issued by a different institution than court, in some cases the focus of the dispute can be this document itself.[...].en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleNe teismo išduodami vykdomieji dokumentai.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjama vykdomųjų dokumentų samprata, apžvelgiami ne teismo išduodami vykdomieji dokumentai, nagrinėjama jų išdavimo tvarka, jų reikšmė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) vykdymo procesui. Straipsnis suskirstytas į penkias dalis. Pirmojoje dalyje nagrinėjama vykdomųjų dokumentų samprata ir teisinė reikšmė. Civilinio proceso įstatymai nustato civilinių bylų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo bei vykdymo, prašymų dėl užsienio teismų sprendimų ir arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo tvarką (CPK 1 str.). Todėl CPK visų pirma nustato teismo sprendimų vykdymo tvarką. Kitų institucijų ir pareigūnų sprendimai vykdomi CPK nustatyta tvarka, tačiau CPK nereglamentuoja jų sprendimų priėmimo, įsiteisėjimo, vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarkos ir kt. Esminis teismo ir ne teismo išduodamų vykdomųjų dokumentų skirtumas yra ir tas, kad teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ar nutarčių pagrįstumas gali būti tikrinamas CPK nustatyta apeliacine ar kasacine tvarka. Todėl vykdomieji raštai negali būti ginčijami teismine tvarka. Tačiau jeigu vykdomasis dokumentas išduotas ne teismo, kai kuriais atvejais ginčo objektu gali būti pats vykdomasis dokumentas. Antrojoje dalyje nagrinėjama vykdomųjų dokumentų, remiantis institucijų ir pareigūnų nutarimais administracinių teisės pažeidimų bylose, kurie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais, išdavimo ir pateikimo vykdyti tvarka. Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau ATPK) 312 straipsnio nutarimu skirti baudą vykdo antstolis ATPK ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Todėl baudos išieškojimo vykdomasis dokumentas yra institucijos ar pareigūno nutarimas skirti baudą. [...].en
dc.identifier.aleph000004097en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2008, Nr. 7(109)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordCivilinis procesasen
dc.subject.keywordVykdymo procesasen
dc.subject.keywordTeismo vykdomieji dokumentaien
dc.subject.keywordCivil procedureen
dc.subject.keywordEnforcement of judgementsen
dc.subject.keywordEnforcement ordersen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record