Show simple item record

dc.contributor.authorKrivka, Egidijus
dc.date.accessioned2014-09-25T07:37:39Z
dc.date.available2014-09-25T07:37:39Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2556/2363
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12083
dc.description.abstractAn institute of group action is new in the legal system of Lithuania and has not been widely researched. The Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania of 2002, Article 49, part 5 provides that in order to defend the public interest the group action can be brought. However, none of such actions have been brought so far. The reason for this is not only a lack of experience, but also insufficient procedural regulation of group action. The Code of Civil procedure of the Republic of Lithuania provides for an individualistic model of litigation. This model is limited, since it enables to defend in court only individual rights or interests. This determines certain problems to establish the institute of group action in the Lithuanian legal system. A classical procedure of group actions is primarily intended for the protection of the interests of large groups. However, the public interest may also be successfully defended by group actions. Such a way of protection of the public interest is chosen also in Lithuania. The author considers that the procedure of group actions may protect the public interest more effectively and more expansively. However, private parties in Lithuania do not have a possibility to defend the public interest since this may be done only by a prosecutor or another authorized institution. Therefore, such regulation of the protection of the public interest does not reflect the whole potential of the institute of group action to protect the public interest. This and other issues of the institute of group actions could be resolved by introducing a classic model of group action to the Lithuanian legal system, which would not be limited to the protection of the public interest, but would also enhance the protection of private interests of an entire group of individuals.en
dc.language.isoen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleGroup action for the protection of the public interest in Lithuania.en
dc.title.alternativeGrupės ieškinys viešajam interesui ginti Lietuvoje.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltLietuvos civilinio proceso teisės doktrinoje yra skiriami liberalusis ir socialinis civilinio proceso modeliai. Tuo tarpu kitose valstybėse, kuriose grupės ieškiniai ne tik įteisinti, bet ir plačiai taikomi praktikoje, civilinio proceso teisėje skiriami individualusis ir kolektyvinis (grupinis) civilinio proceso modelia. Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad Lietuvoje įtvirtintas individualusis civilinio proceso modelis. Individualusis civilinio proceso modelis yra ribotas, nes individui suteikia teisę teisme ginti išimtinai tik savo teises ir interesus. Tokia padėtis kelia tam tikrų problemų įtvirtinant grupės ieškinio institutą Lietuvos teisinėje sistemoje. Klasikinis grupės ieškinių procesas pirmiausia skirtas ginti didelių grupių interesus. Tačiau grupės ieškiniais gali būti sėkmingai apginamas ir viešasis interesas. Viešasis interesas ginamas grupės ieškiniais ir Lietuvoje. Autorius mano, kad taikant grupės ieškinių procesą galima veiksmingiau ir platesniu mastu atlikti viešojo intereso gynybos funkcijas. Tačiau Lietuvoje privatus asmenys neturi galimybės ginti viešojo intereso, nes pareiškimą teismui dėl viešojo intereso gynimo gali pateikti tik prokuroras arba kita įstatymų įgaliota institucija. Toks reglamentavimas neatskleidžia visų grupės ieškinio instituto galimybių, taip pat neatskleidžia ir grupės ieškinio instituto galimybės vienu metu apginti tiek viešąjį, tiek privatųjį teisinį interesą. [...]en
dc.identifier.aleph000004090en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2008, Nr. 7(109)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordGrupinis ieškinys (civilinis procesas)en
dc.subject.keywordViešasis interesasen
dc.subject.keywordGroup actionen
dc.subject.keywordClass actionen
dc.subject.keywordPublic interesten
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record