Show simple item record

dc.contributor.authorLinartas, Audrius
dc.contributor.authorBaravykas, Ramūnas
dc.date.accessioned2014-09-22T13:01:21Z
dc.date.available2014-09-22T13:01:21Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/1181/1133
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12006
dc.description.abstractThe starting EU Solvency II requirements and future accounting standards will require discounting for all of insurance liabilities. A properly chosen discount rate could guarantee the value of insurance liabilities being adequate and market consistent. In small economies this is difficult to achieve due to the unavailability of deep and liquid market for bonds. The authors of the present paper analyze if these market limitations could be bypassed and the discount rate’s term structure could be established. The research is based on the data from the Lithuanian financial market and aims at proposing an innovative approach to discount rate setting which could be used by insurance companies.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleChoosing discount rate for the evaluation of insurance liabilitiesen
dc.title.alternativeDiskonto normos parinkimas siekiant įvertinti draudimo įsipareigojimusen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltDraudimo rinka šiuo metu išgyvena dideles permainas. Pasirodžiusi nauja Mokumas II direktyva ir tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai jau artimiausiu metu reikalaus iš draudimo įmonių diskontuoti visus draudimo įsipareigojimus. Tačiau šiam diskontavimui įvykdyti turėtų būti naudojama pagrįsta diskonto norma, kurios nustatymas šiuo metu ir kelia sunkumų, nes mažesnėse šalyse, kurios neturi gerai išvystytos ir likvidžios skolos vertybinių popierių rinkos, nėra pakankamų rinkos duomenų tokiai diskonto normai įvertinti. Šiame tyrime analizuojama Lietuvos rinka ir jos litais denominuotų vyriausybės obligacijų rinka, ieškoma būdų įveikti natūralias kliūtis, kurios atsiranda tokioje rinkoje ieškant ilgalaikiams draudimo įsipareigojimams vertinti tinkamos diskonto normos. Taip pat analizuojama dabartinė maksimalios techninės palūkanų normos nustatymo metodika ir jos galimi vystymo būdai, nerizikinės palūkanų normos įvertinimas pagal vyriausybės obligacijų pelningumą. Darbe pateikiamos išvados apibrėžia pagrindines gaires, kuriomis vadovaujantis galėtų būti nustatoma draudimo įsipareigojimams vertinti taikytina diskonto norma pagal Mokumas II direktyvos reikalavimus. Autoriai daro išvadą, kad ateityje turėtų būti atsisakyta dabartinės praktikos mažinti diskonto normą, ją dauginant iš 60 procentų daugiklio, diskonto norma neturėtų būti nustatoma pagal mažai likvidžios ir visoms draudimo įsipareigojimų trukmėms nesančios Lietuvos vyriausybės obligacijų rinkos duomenis. Tam turėtų būti naudojami euro zonos valstybių obligacijų pelningumo duomenys, kurie neturėtų būti koreguojami prie pelningumo pridedant likvidumo premiją.en
dc.identifier.aleph000006684en
dc.publication.sourceIntelektinė ekonomika, 2010, Nr. 1(7)en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordDiskonto normaen
dc.subject.keywordDraudimo įsipareigojimaien
dc.subject.keywordPinigų laiko vertėen
dc.subject.keywordDiscount rateen
dc.subject.keywordInsurance liabilitiesen
dc.subject.keywordTime value of moneyen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record