Show simple item record

dc.contributor.authorDavulis, Gediminas
dc.contributor.authorŠadžius, Linas
dc.date.accessioned2014-09-22T12:54:10Z
dc.date.available2014-09-22T12:54:10Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/1180/1132
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12005
dc.description.abstractThe article deals with ways of flow distribution in the transport network in order to minimize transportation costs. It describes the structure of transportation costs and principles of defining the dependence on the volumes of flow in pertinent transport modes, such as railways and road transport. It analyses classical models of flow distribution and presents a new approach to flow distribution in a transport network, based on flow optimization in individual contours or groups of contours of the network. The suggested approach is more rigorous than classical ones in mathematical terms and therefore avoids problems of heuristic nature that characterize classical approaches. The suggested approach has been tested in experimental calculations.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleModelling and optimization of transportation costsen
dc.title.alternativeTransportavimo išlaidų modeliavimas ir optimizavimasen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjami srautų paskirstymo būdai transporto tinkle siekiant sumažinti transportavimo išlaidas. Aptariamos transporto srautų formavimosi ypatybės atskirose transporto sistemose, t. y. normatyvinėse, kai srautai formuojami vadovaujantis vienu ekonominio-techninio turinio kriterijumi, rodančiu visuomenės išlaidas transportavimui, ir deskriptyvinėse, kai kiekvienas važiuojantysis vadovaujasi savo individualiu išlaidų minimumo kriterijumi, sistemose. Aprašoma transportavimo išlaidų struktūra bei jų priklausomybės nuo srautų dydžio nustatymo principai tokių Lietuvai svarbių rūšių kaip geležinkelių ir automobilių transporte. Nagrinėjami klasikiniai srautų paskirstymo modeliai bei srautų problemų sprendimo būdai. Pateikiamas naujas srautų paskirstymo būdas transporto tinkle,pagrįstas srautų optimizavimu atskirose tinklo kontūruose arba jų grupėse. Siūlomas metodas matematiniu požiūriu yra griežtesnis negu klasikiniai ir todėl čia išvengiama euristinio pobūdžio problemų, būdingų klasikiniams metodams. Eksperimentiniai skaičiavimai parodė, jog siūlomas metodas gali būti taikomas ir praktinę reikšmę turintiem uždaviniams spręsti.en
dc.identifier.aleph000006667en
dc.publication.sourceIntelektinė ekonomika, 2010, Nr. 1(7)en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordTransportavimo išlaidosen
dc.subject.keywordTransporto srautaien
dc.subject.keywordTransporto srautų paskirstymasen
dc.subject.keywordTransportation costsen
dc.subject.keywordTransport flowsen
dc.subject.keywordDistribution of transport flowsen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record