Show simple item record

dc.contributor.authorSondaitė, Jolanta
dc.contributor.authorČechavičienė, Aušra
dc.date.accessioned2014-09-22T06:13:36Z
dc.date.available2014-09-22T06:13:36Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/1927/1743
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11971
dc.description.abstractFor a long time judicial solution of disputes has been considered as conventional method, but in practice it is not always feasible to apply it. nowadays the most universal and successful of all alternative ways of dispute resolution 15 mediation. Mediation is a private dispute resolution process in which a neutral person helps the parties try to reach a negotiated settlement, legal mediation is a successful method of dispute resolution in many foreign countries. It is currently also being introduced in different fields in Lithuania. After exploring the experience of other countries in the implementation of legal mediation and the difficulties of its implementation, some factors having influence to its successful implantation in a legal system were identified. One of the most important questions is an attitude of the legal community toward mediation. Therefore, it is useful to explore the attitude toward legal mediation of the judges who have already taken part in mediation training programs and those who have not. This study analyzed interview transcripts from a qualitative research. The results of the research showed that the judges of both groups positively appreciate legal mediation: they approve of the necessity and usefulness of this procedure. Those judges who took part in mediation training program stated that the main purpose of mediation was to find mutually acceptable solutions and to achieve mutual understanding of the parties.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTeisėjų, dalyvavusiųjų ir nedalyvavusiųjų mediacijos apmokymo programose, požiūris į mediacijąen
dc.title.alternativeThe impact of participation in mediation training on the attitudes of judges toward mediationen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltNagrinėjant kitų šalių patirtį diegiant teisminę mediaciją išryškėjo vienas svarbesnių veiksnių, turinčių įtakos jai sėkmingai prigyti teisinėje visuomenėje. Tai mediaciją vykdančių asmenų ir apskritai teisinės visuomenės požiūris į mediaciją. Šio straipsnio tikslas - išsiaiškinti teisėjų, dalyvavusių ir nedalyvavusių mediacijos apmokymo programose, požiūrio į teisminę mediaciją ir mediacijos paslaugos perspektyvos Lietuvoje ypatumus. Straipsnyje patelkiami atliekant kokybinį aprašomajį tyrimą surinkti duomenys. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad teisėjai, dalyvavę ir nedalyvavę mediacijos apmokymo programose, teigiamai vertina teisminę mediaciją: pritaria šios procedūros reikalingumui ir naudingumui. Mūsų tyrimo dalyviai, atsižvelgiant į tai, kaip jie apibūdino mediatoriaus vaidmenį, tikslą ir svarbiausius mediacijos rezultatus, labiausiai atitiktų mišrųjį mediavimo stilių, orientuotą ir į sprendimo suradimą, ir į šalių tarpusavio supratimą.en
dc.identifier.aleph000004543en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2008, Nr. 7(2)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordAlternatyvus ginčų sprendimasen
dc.subject.keywordTeisminė mediacijaen
dc.subject.keywordAlternative dispute resolutionen
dc.subject.keywordCourt-connected mediationen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection06S - Psichologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record