Show simple item record

dc.contributor.authorPivorienė, Jolanta
dc.contributor.authorJurkonytė, Renata
dc.date.accessioned2014-09-19T10:33:12Z
dc.date.available2014-09-19T10:33:12Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/1924/1740
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11966
dc.description.abstractThe article is based on the review of scholarly literature and survey which investigates the problem of violence against teachers at school. in the theoretical framework philosophical, legal, human rights, values issues as well as the main factors which influence the development of teenagers' personality are discussed. Family, peer, school, mass media can put positive or negative influence on personality. Empirical part of the article presents research data. It shows that teachers experience emotional violence most often mainly from the boys of age 10-16. Violence disturbs personal and professional life, however, not all teachers share with anyone that they have experienced violence. Teachers think that the main impact on violent behaviour is caused by family and peers but not school.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMoksleivių smurtas prieš pedagogus mokykloseen
dc.title.alternativeViolence against teachers at schoolen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltRemiantis mokslinės literatūros analize ir atlikto tyrimo duomenimis straipsnyje nagrinėjama moksleivių smurto prieš pedagogus problematika. Teorinėje straipsnio dalyje trumpai aptariamas filosofinis ir teisinis požiūris į žmogaus teises, orumą, bei moralines vertybes, analizuojami pagrindiniai moksleivio asmenybės formavimuisi įtaką darantys socializacijos veiksniai: šeima, bendraamžiai, mokykla, žiniasklaida. Empirinėje straipsnio dalyje pristatomi atlikto tyrimo rezultatai: pedagogų patiriamo smurto rūšys, smurtaujančiųjų moksleivių demografinės charakteristikos, pedagogų savijauta, patirto smurto įtaka pedagogų asmeniniam gyvenimui ir jų profesinei veiklai, pagalbos poreikis ir jo tenkinimo galimybės mokykloje bei bendruomenėje.en
dc.identifier.aleph000004532en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2008, Nr. 7(2)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordSmurtasen
dc.subject.keywordMokyklosen
dc.subject.keywordViolenceen
dc.subject.keywordSchoolsen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record