Show simple item record

dc.contributor.authorJonaitis, Marius
dc.contributor.authorKosaitė-Čypienė, Elena
dc.date.accessioned2014-09-18T06:26:24Z
dc.date.available2014-09-18T06:26:24Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/1575/1514
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11913
dc.description.abstractOn 3 June 2008 the National Family Policy Concept was adopted by Seimas that states the goals and principles of the state family policy and several times refers to historical and scientific experience. The present article aims to reveal the historical and legal experience of the ancient Rome that laid foundations of contemporary private law and to compare the goals of the National Family Policy Concept and the state policy of the ancient Rome regarding family issues. The concept of family framed by the National Family Policy Concept is based on matrimony. This is why the authors of the article focus on Roman matrimony. Having discussed the ancient Roman concept of marriage and Roman state policy regarding issues of matrimony and family and comparing it with the aims of the National Family Policy concept it might be stated that policy of encouraging family and promoting family relations based on matrimony that is provided by the Lithuanian state is not a new invention but may also refer to legal resolutions of the ancient Rome.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleConception of roman marriage: historical experience in the context of national family policy concept.en
dc.title.alternativeRomėniška santuokos samprata: valstybinės šeimos politikos koncepcija. Istorinė patirtis.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-lt2008 m. birželio 3 d. patvirtinta Lietuvos Valstybinė šeimos politikos koncepcija, nustačiusi valstybinės šeimos politikos tikslus ir principus, ne sykį daro nuorodą į istorinę ir mokslinę patirtį. Todėl šiame straipsnyje siekiama atskleisti Senovės Romos, padėjusios šiuolaikinės privatinės teisės pamatus, istorinę teisinę patirtį bei glaustai palyginti Koncepcijos tikslus ir Senovės Romos valstybinę politiką šeimos klausimais. Koncepcijoje suformuluota santuokos sudarymu pagrįsta šeimos samprata, todėl straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama romėniškai santuokai, jos būtiniesiems elementams, sudarymo formoms ir išankstinėms santuokos sąlygoms. Išanalizavę senovės Romos santuokos sampratą ir Romos valstybės politiką su šeima ir santuoka susijusiais klausimais bei palyginę su Lietuvos Valstybinės šeimos politikos koncepcijos tikslais, galime konstatuoti, jog šiuo metu Lietuvoje vykdoma šeimos rėmimo ir šeiminių, santuoka grįstų, santykių skatinimo politika nėra šių dienų išradimas, bet gali remtis Senovės Romos teisiniais sprendimais. Taip pat siekiama pagrįsti nuostatą, kad laikantis bendraturčių interesų pusiausvyros taisyklės atidalijant prioritetas turi būti teikiamas bendraturčio dalies atskyrimui natūra, o kompensacija pinigais vertintina tik kaip išimtinis dalies iš bendrosios dalinės nuosavybės atskyrimo būdas. Vienam iš bendraturčių nesutinkant su tokiu atidalijimo būdu, kompensacijos priteisimas gali reikšti priverstinį išpirkimą, todėl jis gali būti taikomas tik tada, kai bendraturtis, siekiantis savo dalies atskyrimo, išnaudoja visas galimybes perleisti savo dalį tretiesiems asmenims.en
dc.identifier.aleph000005371en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2009, Nr. 2(116)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordRomėnų teisėen
dc.subject.keywordŠeimaen
dc.subject.keywordSantuokaen
dc.subject.keywordValstybinė šeimos politikos koncepcijaen
dc.subject.keywordRoman lawen
dc.subject.keywordFamilyen
dc.subject.keywordMarriageen
dc.subject.keywordNational Family Policy Concepten
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record