Show simple item record

dc.contributor.authorRadvan, Michal
dc.date.accessioned2014-09-17T12:25:28Z
dc.date.available2014-09-17T12:25:28Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/1569/1508
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11903
dc.description.abstractThe aim of this article is to determine how can new interpretations of old institutes change the status of the taxpayers and tax administrators and to suggest what can the Ministry of Finance do to solve the problem – it can try setting a uniform interpretation of tax institutes. It deals with two findings of the Constitutional Court of the Czech Republic concerning two institutes described in Tax Administration Act: time-limits for tax assessment and tax inspection; and one finding of the Highest Administrative Court concerning local taxes. Court interpretation is only one of several possibilities of interpretation. Continental system of law differs from the Anglo-American system and we should search for information in the acts, and court practice should be used only alternatively.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe influence of Constitutional Court’s and Highest administrative court’s findings on interpretation of tax institutes.en
dc.title.alternativeKonstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimų įtaka mokesčių institutų interpretavimui.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiuo straipsniu siekiama nustatyti, kaip naujas senų institutų interpretavimas gali pakeisti mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratorių statusą ir pateikti pasiūlymus, ką Finansų ministerija gali padaryti, kad problema būtų išspręsta – pabandyti nustatyti vienodą mokesčių institutų interpretavimą. 2008 m. pabaigoje Čekijos Respublikos Konstitucinis Teismas priėmė du sprendimus, susijusius su dviem institutais, apibrėžtais Mokesčių administravimo akte. Abu sprendimai – labai „naujoviški“. Juose nesilaikoma nusistovėjusios teismų praktikos ir keičiama įprasta mokesčių administravimo institucijų praktika bei šių institutų interpretavimas. Čekijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmasis problematinis sprendimas yra susijęs su mokestinio įvertinimo terminais. Šis terminas yra „Trys metai plius“. Konkretuspavyzdys pateikiamas straipsnyje. Konstitucinis Teismas pareiškė, kad šis laiko terminas interpretuotinas plečiamai ir savo sprendime sutrumpino šį laikotarpį iki „Trys plius nulis“. Toks interpretavimas yra contra legem. Atsižvelgdama į šį sprendimą, Čekijos Respublikos finansų ministerija planuoja taikyti principą „Trys plius nulis“ tais atvejais, kai vertinimas dar nesibaigė ar nebuvo pradėtas. Jei vertinimas jau teisėtai baigtas, laikomasi „Trys metai plius“ principo. Tai nėra labai sąžininga mokesčių mokėtojų atžvilgiu, kadangi taikomi du skirtingi principai, kartais net vieno mokestinio laikotarpio atžvilgiu, ir teisės aktas nebuvo pakeistas. Antrasis Konstitucinio Teismo probleminis sprendimas yra susijęs su mokesčių patikrinimo priežastimis. Konstitucinis Teismas pareiškė, kad „a priori priežasčių trūkumas, norint inicijuoti mokesčių patikrinimą ir pranešimo skundo pateikėjui nepateikimas“ prieštarauja Konstitucijai. Autoriaus nuomone, Konstitucinio Teismo išvada nepriimtina, nes nebelieka skirtumo tarp mokesčių įvertinimo ir kaltinamojo proceso. Autorius negali sutikti su mokesčių įvertinimo ir kaltinamojo proceso sulyginimo tikslu ir susijusia pastaba apie „kaltės preziumavimą“. Autorius vertina požiūrį Finansų ministerijos, nusprendusios „ignoruoti“ šį sprendimą, ir mokesčių administratoriai toliau gali vertinti mokesčius atsitiktine tvarka. Antroje straipsnio dalyje apibrėžiama vietos rinkliavų ir mokesčių sąvoka bei jų funkcijos atsižvelgiant į Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimą. Teismų interpretavimas – tik viena iš interpretavimo galimybių. Mūsų kontinentinės teisės sistema skiriasi nuo anglosaksų sistemos ir mes turėtume ieškoti informacijos teisės aktuose, tuo tarpu teismų praktika turėtų būti remiamasi tik alternatyviai. Reikia tikėtis, kad praktikoje nebus laikomasi keleto neteisingų sprendimų, jog jie bus greitai pamiršti ar, dar geriau, pakeisti kitais sprendimais, kurie būtų dalis „pagrįstos“ nusistovėjusios teismų praktikos dalis.en
dc.identifier.aleph000005364en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2009, Nr. 2(116)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordTeisinis aiškinimasen
dc.subject.keywordMokesčių teisėen
dc.subject.keywordMokesčių administravimasen
dc.subject.keywordLegal interpretationen
dc.subject.keywordTax lawen
dc.subject.keywordTax administrationen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record