Show simple item record

dc.contributor.authorIndrašienė, Valdonė
dc.date.accessioned2014-09-17T07:43:20Z
dc.date.available2014-09-17T07:43:20Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/1904/1721
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11887
dc.description.abstractContemporary social work is inseparable from specialists’ professionalism. In order to ensure efficient work of social services the personnel work organization and management functions administered their executives is essential. The article analyzes the attitude of social workers towards the functions and actions that organization executive administers when organizing personnel activity. Constant changes require certain features that an executive should possess. The most important ones are ability to cope with changes, to be willing to learn and provide his employees with a possibility learn, to work in teams and groups. Moreover, an executive should be good at efficient socialization, create safe and industrious atmosphere as well as positive organization culture. The article analyzes social workers’ attitude to the most relevant management functions: planning, organization, management, control, motivation. It was estimated that planning is the most important function of an executive of a social services organization which has great influence on the efficiency of the fulfillment of other functions the activity of the personnel. Organization is important to more than three quarters of social workers. More than half think that management is significant. Almost one third of social workers agree that control the least important function in personnel activity organization.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSocialinių darbuotojų požiūris į vadovo funkcijas socialines paslaugas teikiančioje organizacijojeen
dc.title.alternativeSocial workers’ attitude to functions of an executive in a social services organizationen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiuolaikinis socialinis darbas neatsiejamas nuo jį dirbančiųjų asmenų profesionalumo. Siekiant veiksmingo socialines paslaugas teikiančių organizacijų darbo, svarbu kaip organizuojamas personalas ir kokias vadybines funkcijas įgyvendina šių organizacijų vadovai. Straipsnyje analizuojamas socialinių darbuotojų požiūris į organizacijos vadovo funkcijas ir veiksmus, organizuojant personalo veiklą. Nuolatinės kaitos laikotarpiu svarbiausiu vadovo bruožu tampa gebėjimas įgyvendinti pokyčius, sugebėti nuolat mokytis ir sudaryti sąlygas mokytis kitiems, telkti komandas ir dirbti grupinį darbą, veiksmingai komunikuoti, kurti saugią ir darbingą atmosferą bei palankią organizacijos kultūrą. Straipsnyje atskleidžiamas socialinių darbuotojų požiūris į svarbiausias valdymo funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavimą, kontrolę, motyvavimą. Socialines paslaugas teikiančių organizacijų veiklos specifiškumas ir organizacijos aplinka reikalauja iš vadovo ne tik vykdyti klasikines vadybos funkcijas, bet ir nuolat domėtis, mokytis bei tobulėti, racionaliai į organizacijos veiklą įtraukti naujoves. Tyrimu nustatyta, kad pagrindinė socialines paslaugas teikiančių organizacijų vadovo darbo funkcija, daranti didelę įtaką kitų jo vykdomų funkcijų efektyvumui bei turinti įtakos viso personalo veiklai, – planavimas. Organizavimas vadovaujant personalui svarbus daugiau nei trims ketvirtadaliams socialinių darbuotojų. Daugiau nei pusei ypač svarbi vadovavimo funkcija. Beveik trečdalis socialinių darbuotojų mano, kad kontrolės funkcija, organizuojant personalo veiklą, yra nelabai svarbi. Nustatyta, kad vadovai tik iš dalies atlieka kontrolės, konfliktų valdymo, komandinio darbo skatinimo funkcijas.en
dc.identifier.aleph000004782en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2008, Nr. 7(3)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordSocialiniai darbuotojaien
dc.subject.keywordVadovaujantys darbuotojaien
dc.subject.keywordPersonalo vadybaen
dc.subject.keywordSocial workersen
dc.subject.keywordPersonnel managementen
dc.subject.keywordExecutive’s functionsen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record