Show simple item record

dc.contributor.authorJonaitis, Marius
dc.contributor.authorŽalėnienė, Inga
dc.date.accessioned2014-09-17T07:11:11Z
dc.date.available2014-09-17T07:11:11Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/1556/1495
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11883
dc.description.abstractIn Roman civil procedure legal representatives (cognitores, procuratores) functioned together with their different assistants (advocati, patroni, oratores) who had the right to participate in the procedure together with the party and not instead of it. This article aims to show the peculiarities of the legal status of advocates, patrons, rhetoricians and other assistants of the litigants in civil procedure, the concept of a bar, as a professional corporation, presumption of its origin and mission in ancient Rome, origins of state guaranteed legal aid and the institute of obligatory participation of the advocate in the procedure, the conditions of the agreement between the advocate and the client (mandatum), the peculiarities of the advocate’s fees for legal services, the responsibility of the advocate for improper execution of duties and other issues.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe Concept of Bar and Fundamental Principles of an Advocate’s activity in Roman Law.en
dc.title.alternativeAdvokatūros samprata ir pagrindiniai advokato veiklos principai Romėnų teisėje.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltRomėnų civiliniame procese, be šalių procesinių atstovų (cognitores, procuratores), taip pat veikė įvairūs jų pagalbininkai, padėjėjai (advocati, patroni, oratores), kurie turėjo teisę dalyvauti procese drauge su šalimi, bet ne vietoj jos. Šiame moksliniame straipsnyje kaip tik ir siekiama atskleisti advokatų, patronų, oratorių bei kitų proceso šalių pagalbininkų teisinio statuso ypatumus, advokatūros kaip profesinės korporacijos sampratą, atsiradimo prielaidas ir misiją senovės Romoje, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ir būtinojo advokato dalyvavimo procese instituto pradmenis, advokato ir kliento susitarimo (mandatum) sąlygas, advokato honoraro už klientui teikiamas paslaugas mokėjimo ypatumus, advokato atsakomybės už netinkamą pareigų atlikimą bei kitus klausimus. Santykiai tarp advokato ir jo kliento antikinėje Romoje buvo įforminami pavedimo (mandatum) sutarties pagrindu. Romėniškoji mandatum buvo griežtai neatlygintinė sutartis, todėl reikalauti atlyginimo už advokato paslaugas procesine (teismo) tvarka pareiškiant ieškinį nebuvo galimybės, tačiau tai nereiškia, jog honoraro mokėjimas advokatui apskritai buvo negalimas ar griežtai draudžiamas. Galiojo draudimas mokėti honorarium iš anksto. Be to, honorarium nepriklausė nuo bylos baigties. Advokato klaidos arba apgaulė negalėjo pakenkti, t. y. sukelti neigiamų teisinių pasekmių, klientui. Romėnų teisės šaltiniai taip pat patvirtina egzistavus civilinę advokato atsakomybę už netinkamą savo pareigų atlikimą, vengimą šias pareigas atlikti ar kliento apgaudinėjimą (praevaricatio). Be civilinės, egzistavo ir drausminė advokatų atsakomybė, kuri, be kita ko, galėjo būti realizuojama ir tam tikram laikui suspenduojant vertimąsi advokato praktika. Romėnų teisėje aptinkami privalomojo advokato dalyvavimo procese instituto pradmenys.en
dc.identifier.aleph000005894en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2009, Nr. 3(117)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordPavedimo sutartis
dc.subject.keywordHonoraras
dc.subject.keywordRomėnų teisėen
dc.subject.keywordCivilinis procesasen
dc.subject.keywordAdvokatasen
dc.subject.keywordRoman lawen
dc.subject.keywordCivil procedureen
dc.subject.keywordAdvocatesen
dc.subject.keywordCommission agreementen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record