Show simple item record

dc.contributor.authorOkunevičiūtė-Neverauskienė, Laima
dc.contributor.authorŠlekienė, Kristina
dc.date.accessioned2014-09-16T12:28:07Z
dc.date.available2014-09-16T12:28:07Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/1899/1716
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11871
dc.description.abstractNGOs’ services for disadvantaged youth seeking to increase their employment is analysed in the article. A new view to NGOs’ role in the process of youth working integration is presented, which is oriented to the specific needs and problems of youth integrating into the labour market and the fulfilment of these needs via participation in NGOs’ activities. NGOs are seen as institutions which are able to develop disadvantaged youth common skills that are needed in the modern labour market. The data is presented from the research of NGOs representatives, accomplished during the project “Lithuanian development community of youth employment improvement”.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleNevyriausybinių organizacijų paslaugos siekiant socialiai pažeidžiamo jaunimo užimtumoen
dc.title.alternativeNgos’ services which seek to increase disadvantaged youth employmenten
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojamos jaunimo nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) paslaugos socialiai pažeidžiamam jaunimui siekiant jo užimtumo. Naujai žiūrima į NVO vaidmenį jaunimo darbinės integracijos procese – orientuojamasi į socialiai pažeidžiamo jaunimo specifinius poreikius ir problemas integruojantis į darbo rinką ir šių poreikių patenkinimą per dalyvavimą NVO veikloje. NVO matomos kaip institucijos, galinčios ugdyti socialiai pažeidžiamų jaunų asmenų bendro pobūdžio gebėjimus, reikalingus šiuolaikinėje darbo rinkoje. Straipsnyje remiamasi 2006–2007 m. atlikto nevyriausybinių organizacijų atstovų tyrimo duomenimis.en
dc.identifier.aleph000004773en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2008, Nr. 7(3)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordNevyriausybinės organizacijosen
dc.subject.keywordPaslaugosen
dc.subject.keywordSocialiai pažeidžiamas jaunimasen
dc.subject.keywordUžimtumasen
dc.subject.keywordEmploymenten
dc.subject.keywordNGOs’ servicesen
dc.subject.keywordDisadvantaged youthen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record