Show simple item record

dc.contributor.authorKudrna, Jan
dc.date.accessioned2014-09-16T08:47:12Z
dc.date.available2014-09-16T08:47:12Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/1544/1483
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11851
dc.description.abstractThe constitutional system of the Czech Republic, which is established on the principles of a parliamentary form of government, takes into account the possibility of dissolving the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. The Chamber of Deputies is a chamber to which the government is accountable and this is the chamber in which the major part of the authority of Parliament is concentrated. Parliamentary systems have been also structured according to whether a certain amount of balance of power is preserved between parliament and the government. A typical characteristic of every parliamentary form of government is the possibility for a vote of confidence in the government by parliament, meaning a dependency of the government on the will of parliament. Some parliamentary systems counterbalance this relationship with a greater or lesser possibility for the government of dissolving that chamber of parliament, which votes confidence in it. This makes it possible for the government to be able to more significantly fulfil the role of political leader in a given country and it can actively initiate and form a political state.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleDissolution of the Chamber of Deputies in the Czech Republic – the Origin and Essence of Applicable Constitutional Legislation.en
dc.title.alternativeČekijos Respublikos atstovų rūmų paleidimas - taikytinų konstitucinių aktų kilmė ir esmė.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltČekijos Respublikos konstitucinėje sistemoje, sukurtoje vadovaujantis parlamentinio valdymo principais, numatyta galimybė paleisti Čekijos Respublikos Parlamento Atstovų rūmus. Atstovų rūmams atskaitinga vyriausybė ir suteikta didžioji Parlamento galių dalis. Parlamentinėse sistemose svarbu išlaikyti parlamento ir vyriausybės galių pusiausvyrą. Iprastas kiekvienos parlamentinės valdymo formos bruožas yra galimybė parlamentui balsuoti dėl nepasitikėjimo vyriausybe, t. y. vyriausybė yra priklausoma nuo parlamento valios. Kai kurios parlamentinės sistemos subalansuoja šį santykį suteikiant vyriausybei didesnes ar mažesnes galias paleisti tuos parlamento rūmus, kurie balsuoja dėl pasitikėjimo. Tai leidžia vyriausybei geriau atlikti politinio lyderio vaidmenį valstybėje; vyriausybė gali aktyviau inicijuoti ir formuoti politinę valstybę. Šiuolaikinėje Čekijos konstitucinėje sistemoje parlamento pozicija vyriausybės atžvilgiu yra ypač stipri. Dabartinė Konstitucija nesuteikia vyriausybei jokios galimybės paleisti Atstovų rūmus. Be to, Konstitucijoje numatyta, kad Atstovų rūmus galima paleisti tik tuo atveju, jei jie nesugeba atlikti jiems priskirtų funkcijų. Atstovų rūmus be galo sunku paleisti ir tuo atveju, kai jie balsuoja dėl nepasitikėjimo vyriausybe, bet negali surinkti daugumos. Negalėdami atlikti šios, parlamentinėje respublikoje pagrindinės, užduoties Atstovų rūmai negali veikti ir yra politinės fragmentacijos pavyzdys. Jų gebėjimas atlikti kitas funkcijas, ypač įstatymų leidybos srityje, tam dažnai neturi įtakos. Konstitucijoje galimybė paleisti Atstovų rūmus (trim ar keturiais atvejais) siejama būtent su visišku negebėjimu funkcionuoti. Ketvirtuoju numatytu atveju, kuris siejamas su naujos vyriausybės formavimu, teisės normas sunku taikyti, kadangi politinis atstovavimas atskleidžia, kad ši procedūra (iš esmės teisės lygmeniu) tik laiko gaišimas, kai akivaizdu, jog naujoji vyriausybė atsižvelgiant į egzistuojančius santykius Atstovų rūmuose tiesiog negali būti suformuota, o jei ir galėtų būti suformuota -- vėliau negalėtų dirbti. Atsižvelgiant į istorines aplinkybes būtina nagrinėti priežastis, dėl kurių buvo priimta dabartinė Konstitucija. Prieš karą galiojusi Konstitucija Respublikos prezidentui, veikiančiam kartu su vyriausybe, suteikė galias paleisti abejus Nacionalinės asamblėjos rūmus. Tai buvo subalansuota ir iš esmės klasikinė sistema. Laikotarpiu po karo vadinamosios žmonių demokratijos sistemos kūrimas lėmė konceptualius pakeitimus, užkertant kelią parlamento viršenybei, kuri buvo kitų konstitucinių darinių galių pagrindas ir kuriam tie dariniai taip pat buvo atskaitingi.en
dc.identifier.aleph000005872en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2009, Nr. 3(117)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordČekijos Respublikaen
dc.subject.keywordKonstitucinė sistemaen
dc.subject.keywordKonstitucinė teisėen
dc.subject.keywordParlamentinis valdymasen
dc.subject.keywordParlamento paleidimasen
dc.subject.keywordVyriausybės balsavimas dėl nepasitikėjimoen
dc.subject.keywordConstitutional lawen
dc.subject.keywordCzech Republicen
dc.subject.keywordDissolution of parliamenten
dc.subject.keywordParliamentary form of governmenten
dc.subject.keywordVote of non-confidence in the governmenten
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record