Show simple item record

dc.contributor.authorČėsnienė, Ilona
dc.contributor.authorBandzevičienė, Rita
dc.date.accessioned2014-09-15T12:39:19Z
dc.date.available2014-09-15T12:39:19Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/1281/1229
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11842
dc.description.abstractThe paper aims to discuss concerns and possibilities of risk assessment of young parolees. The main objectives of the study are: (a) to describe prevalent risk for re-offending factors and (b) to evaluate a target group on three psychological scales (sense of coherence, aggressiveness, and hopelessness), and to analyze inter-correlations and their prognostic value. The sample consists of 265 male delinquents (aged 15-21) who served their probation sentences under supervision at three Lithuanian correctional institutions. The data on individual, social and criminological factors (historical as well as current) was sought from personal files and 137 participants (52%) attended a semi-structured interview. Antonovsky's Sense of Coherence Scale (SOC-13), Beck Hopelessness Scale and Buss - Perry Aggression Questionnaire were used for psychological evaluations. The results show prevalence of some individual and social characteristics of the target group; linear regression analysis suggested historical variables as strong predictors for criminal conduct within young parolees; significant correlations between scores on coherence and scores on aggressiveness and hopelessness were confirmed, though moderate level of coherence was prevalent in a sample. Some insights and practical recommendations for risk assessment within this target group have been developed.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleJaunuolių pakartotinio nusikalstamo elgesio prognozė: galimybės ir problemosen
dc.title.alternativePredicting juvenile re-offending: opportunities and problemsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnis skirtas jaunuolių nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimo problemoms ir galimybėms aptarti. Empirinio tyrimo tikslai: (a) apibūdinti individualius, socialinius ir kriminologinius, (praeities ir esamus) veiksnius, darančius įtaką rizikai pakartotinai nusikalsti; (b) įvertinti trijų psichologinių charakteristikų (vidinės darnos, agresyvumo ir nevilties) rodiklius grupėje, jų sąsajas ir prognostinę vertę. Pirmajame tyrimo etape buvo surinkti duomenys iš asmens bylų ir užpildytos 265 vaikinų (15–21 metų amžiaus), atliekančių lygtines bausmes trijų Lietuvos regioninių pataisos inspekcijų priežiūroje, anketos; antrajame etape 137 tiriamieji (52 proc.) buvo apklausti pusiau struktūruotu interviu. Psichologiniam įvertinimui naudota A. Antonovsky „Vidinės darnos skalė“, A.H. Buss’o ir M. Perry „Agresijos klausimynas“ ir A. Beck’o „Nevilties skalė”. Rezultatai atskleidė vyraujančias individualias ir socialines tikslinės grupės charakteristikas; regresinė analizė parodė istorinių kintamųjų svarbą jaunuolių nusikalstamo elgesio prognozėms; nors grupėje vyravo vidutinio lygio vidinė darna, vidinės darnos mažėjimas buvo reikšmingai susijęs su aukštesniais agresyvumo ir nevilties rodikliais. Apibendrinant rezultatus atkreipiamas dėmesys į tikslinės grupės rizikos pakartotinai nusikalsti vertinimo ypatumus.en
dc.identifier.aleph000005432en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2009, Nr. 8(1)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordPrognozėen
dc.subject.keywordRizikos vertinimasen
dc.subject.keywordJaunuoliai nusikaltėliaien
dc.subject.keywordPrediction of re-offendingen
dc.subject.keywordRisk assessmenten
dc.subject.keywordJuvenile paroleesen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection06S - Psichologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record