Show simple item record

dc.contributor.authorPukinskaitė, Rūta
dc.contributor.authorMaskalkova, Oksana
dc.date.accessioned2014-09-12T10:18:01Z
dc.date.available2014-09-12T10:18:01Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/1267/1215
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11823
dc.description.abstractThe relation between the use of defense mechanisms and psychological functioning was examined in 154 adults (52 male and 102 female). The study used DSQ (Bond et al., 1983), ASEBA/ASR (Achenbach & Rescorla, 2003) and RSE (Rosenberg, 1965). The results of our study support the hypothesis that adaptive defense style is associated with adult adaptive functioning. Higher scores in good relations with spouse/partner and success at work correlate with higher ratings in level of adaptive defense style. There is a relationship between adult use of maladaptive action defenses and low job satisfaction. Correlation analysis indicates that adults who rely on maladaptive action or image-distorting defenses report higher levels of self-rated internalizing, externalizing behavior problems, and total problems (ASR). Adults who use the self-sacrificing defense style exhibit a higher level of internalizing symptoms (anxiety, depressivity, somatic complaints) and total problems. Results of the present study indicate that higher levels of maladaptive action and self-sacrificing defense style are associated with lower self-esteem. Women more often then men use the self-sacrificing defense style. There are also differences in adaptive defense style depending on adult marital status and level of education.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePsichologinės gynybos stiliai: psichosocialinio prisitaikymo analizėen
dc.title.alternativeStyles of psychological defense: psychosocial adjustment analysisen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltDarbe siekiama tirti bei analizuoti psichologinės gynybos stilių (jų brandumo) ir psichosocialinio prisitaikymo sąsajas. Tyrime keliamos prielaidos, kad adaptyvios ir brandžios psichologinės gynybos susiję su geresniu suaugusiųjų socialiniu funkcionavimu ir adaptyviu elgesiu. Tyrime dalyvavo 154 18–55 metų amžiaus suaugusieji: 52 vyrai ir 102 moterys. Darbe taikomos DSQ (Bond ir kt., 1983), ASEBA/ASR (Achenbach & Rescorla, 2003) ir RSE (Rosenberg, 1965) metodikos. Nustatyta, kad adaptyvus psichologinės gynybos stilius susijęs su bendru adaptyvaus elgesio rodikliu, pozityviais santykiais su partneriu/sutuoktiniu bei pasisekimu darbe. Neadaptyvių veiksmų gynybos stilius būdingesnis mažesnį pasitenkinimą darbu patiriantiems suaugusiesiems. Neadaptyvių veiksmų ir objekto/subjekto vaizdą deformuojantis psichologinės gynybos stilius patikimai tiesiogiai koreliuoja su internaliais, eksternaliais sunkumais ir bendruoju sunkumų lygiu (p≤ 0,01). Pasiaukojantis psichologinės gynybos stilius labiausiai susijęs su neurozine simptomatika (nerimastingumu/depresiškumu ir somatiniais skundais) bei bendru sunkumų rodikliu (p≤ 0,05). Prasčiau save vertinantys suaugusieji yra labiau linkę į neadaptyvių veiksmų ir pasiaukojančio stiliaus psichologines gynybas. Moterims labiau nei vyrams būdingas pasiaukojantis gynybos stilius (pseudoaltruizmas, neigimas, reakcijos formavimasis). Adaptyvus psichologinės gynybos stilius labiau būdingas gyvenantiems su partneriu bei įgijusiems aukštąjį išsimokslinimą suaugusiesiems nei neturintiems sutuoktinio bei vidurinį išsimokslinimą įgijusiems suaugusiesiems.en
dc.identifier.aleph000006015en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2009, Nr. 8(2)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordPsichologinės gynybos stiliusen
dc.subject.keywordPsichosocialinis prisitaikymasen
dc.subject.keywordAdaptyvus elgesysen
dc.subject.keywordDefense styleen
dc.subject.keywordPsychosocial adjustmenten
dc.subject.keywordAdaptive behaviouren
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection06S - Psichologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record