Show simple item record

dc.contributor.authorObelenienė, Birutė
dc.contributor.authorPukelis, Kęstutis
dc.date.accessioned2014-09-11T12:17:22Z
dc.date.available2014-09-11T12:17:22Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/1261/1209
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11812
dc.description.abstractIn solving questions of risky adolescent sexual behaviour prevention, it is common in both state prevention and health promotion programmes and educational means to see two essentially different processes equated: sexual education and sex education. The inability to properly identify these processes not only causes serious confusion in the use of these concepts but also serves as a precondition in choosing educational content, tools and methods incompatible with education and family preparation of the young generation when applying preventional measures against risky adolescent sexual behaviour in schools. The article addresses the problem of sex education integrated in school curriculum provoking incorrect sexual identity processes in adolescents. The article presents the results of a qualitative study of adolescent focus groups, which was aimed at determining the possible influence of the presence of elements of sex education in the school curriculum. Results reveal that such elements cause irresponsible sexual behaviour and the development of disrespect between persons of different gender.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleLytinio švietimo grėsmės paauglių lytiškumo ugdymuisi bendrojo lavinimo mokyklojeen
dc.title.alternativeThe threats of sex education in general secondary school for the development of adolescents sexual identityen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltGana dažnai tiek valstybinėse prevencinėse ir sveikatos stiprinimo programose, tiek ugdymo turinyje bei parengtose mokymo priemonėse sutapatinami du iš esmės skirtingi procesai: lytinis (bei lytiškumo) ugdymas ir lytinis švietimas. Negebėjimas identifikuoti šių procesų įneša ne tik sampratų vartosenos painiavą, bet ir sudaro prielaidą taikant paauglių rizikingos lytinės elgsenos prevencijos priemones mokyklose pasirinkti mokymo turinį, priemones ir metodus, neatitinkančius jaunosios kartos ugdymo bei rengimo šeimai tikslų. Straipsnyje gvildenama problema, jog lytinio švietimo elementai, integruoti į bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo turinį, gali sudaryti prielaidą formuotis nepagarbai ir tarp skirtingų lyčių asmenų skatinti vartotojiškąjį požiūrį. Straipsnyje pateikiami empirinio tyrimo duomenys, atskleidžiantys, jog lytinio švietimo elementai, integruoti į bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinį, sudaro prielaidas nepagarbai tarp skirtingų lyčių asmenų atsirasti bei apsunkina lytinio tapatumo procesą.en
dc.identifier.aleph000006006en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2009, Nr. 8(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordLytinis ugdymasen
dc.subject.keywordLytinis švietimasen
dc.subject.keywordLytinis tapatumasen
dc.subject.keywordSexualityen
dc.subject.keywordSexual educationen
dc.subject.keywordSexual identityen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record