Show simple item record

dc.contributor.authorŠinkūnienė, Jautrė Ramutė
dc.contributor.authorKatkonienė, Agata
dc.date.accessioned2014-05-28T10:50:39Z
dc.date.available2014-05-28T10:50:39Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/948/905
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11762
dc.description.abstractSocial, moral and economical crisis in Lithuania has affected working conditions of social workers. The changing needs of society pose many challenges which require a change in thinking, new skills and emotional balance. The authors of the paper analyse the main motivation a factors of social workers in their professional activity and the adequacy of wages and financial promotion, compare the difference of operational efficiency and quality assurance strategies in budgetary institutions and non-governmental social organizations, examine training and/or career prospects of social workers as well as the influence of work environment and microclimate on social workers’ motivation. The results of the social workers questionnaire revealed the main motivation factors at work: the highest level of dissatisfaction is caused by inadequate wages, the lack of social security, hard and stressful work, and the lack of training opportunities. However, social workers in non-governmental organizations are more satisfied with work organization and leadership, cooperation and teamwork, and they are given more autonomy and responsibility than social workers in budgetary institutions. Content analysis of motivation problems revealed supervision as a possible way to effectively develop the motivation of social workers. The authors analyse the possibility of optimizing the effectiveness of the performance of leaders’ functions by using administrative supervision, the influence of educational supervision on social workers’ skills and personal development, and the importance of supportive supervision for the organization environment and social relations. Applying supervision in social work would strengthen social workers’ motivation, increase the effectiveness of social services and the quality of the personal life for most social workers.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSocialinių darbuotojų profesinės veiklos motyvacijos veiksniaien
dc.title.alternativeMotivation factors in the professional activity of social workersen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPastarųjų metų socialinė, moralinė ir ekonominė krizė Lietuvoje paveikė socialinių darbuotojų darbo sąlygas, kintantys visuomenės poreikiai kelia nemažai iššūkių, reikalauja keisti mąstymą, įgyti naujų įgūdžių, išlaikyti emocinę pusiausvyrą. Straipsnyje analizuojami pagrindiniai profesinės veiklos motyvacijos veiksniai: socialinių darbuotojų darbo užmokesčio ir skatinimo adekvatumas, palyginami biudžetinių socialinių įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų veiklos efektyvumo ir kokybės užtikrinimo strategijų skirtumai, nagrinėjama socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo perspektyva, darbo aplinkos mikroklimato įtaka motyvacijai. Socialinių darbuotojų apklausos duomenys atskleidė svarbiausius motyvacijos veiksnius: didžiausią nepasitenkinimą kelia neadekvatus darbo užmokestis, socialinio saugumo stoka, įtemptas darbas, nepakankamos galimybės kelti kvalifikaciją. Tačiau nevyriausybinių organizacijų socialiniai darbuotojai yra labiau patenkinti darbo organizavimu ir vadovavimu, bendradarbiavimu bei komandiniu darbu, jiems daugiau suteikiama savarankiškumo ir atsakomybės nei biudžetinių įstaigų socialiniams darbuotojams (Grunt, 2009). Analizuojant veiklos motyvacijos problemų turinį buvo atskleista būtinybė taikyti superviziją, kaip galimą efektyvų pagalbos būdą. Analizuojamos vadovo (organizacijos) veiklos optimizavimo galimybės, taikant administracinę superviziją, mokomosios supervizijos įtaka socialinio darbuotojo kompetencijų, asmeninio tobulėjimo plėtrai, organizacijos darbo aplinkos ir neformalaus bendravimo svarba, taikant palaikomąją superviziją (Laucytė, 2009). Taikant socialiniame darbe superviziją padidėtų socialinių darbuotojų veiklos motyvacija, taip būtų gerinama ne tik socialinių paslaugų teikimo, bet ir pačių socialinių darbuotojų gyvenimo kokybė.en
dc.identifier.aleph000006905en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2010, Nr. 9(1)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordMotyvacijaen
dc.subject.keywordProfesinis perdegimasen
dc.subject.keywordSupervizijaen
dc.subject.keywordMotivationen
dc.subject.keywordProfessional burnouten
dc.subject.keywordSupervisionen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record