Show simple item record

dc.contributor.authorLopes, Ilídio Tomás
dc.date.accessioned2014-05-28T10:39:34Z
dc.date.available2014-05-28T10:39:34Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/829/786
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11759
dc.description.abstractPurpose—To invest in intellectual property and disclose it, internally and externally, is a strategic decision towards the creation of a sustainable value added, at a firm or even at a macroeconomic level. The multiple insights achieved reinforce the paradigm that intangibles are the main structural support for economic growth. However, those intangibles should be measured on a feasible basis towards the business comprehensiveness as required by main accounting standards. Companies and countries should monitor and report their innovation cycles in order to increase their turnovers. Design/methodology/approach—Based on intellectual property literature review and on data provided by Eurostat, regarding the investment intensity in research and development (R&D), we focused on the developments occurred in Europe, for the period 1998-2007. Discussion around measurement approaches were also stated out. We searched for a practical interaction between the number of patents effectively registered in the main international offices and its innovation turnover rate. At a macroeconomic level, the intensity of R&D investment is managed as a key issue which still drives the asymmetries between nations and regions. Originality—An overview is provided concerning innovation expenditures and its contribution to the intellectual property standards. Discovering and learning about intellectual property can reflect the companies and nations adaptive capacity, both internally and externally. However, the goal set out in the Lisbon’s strategy for 2010, is not aligned with the year-to-date innovation turnover rates. Findings—Given the strong intensity and consistency in allocating resources (and their spillovers), to invest in R&D stands for the most intensive step towards an integrated intellectual property scorecard reporting. The income based approach is the one that better matches the true return of innovation. At a macroeconomic level, Europe is still driving innovation through an idiosyncratic policy on the way to a theoretical convergence and tenuous innovation turnover standard.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe boundaries of intellectual property valuation : cost, market, income based approaches and innovation turnoveren
dc.title.alternativeIntelektinės nuosavybės vertės nustatymo ribos: kaina, rinka, pajamomis grįstas požiūris ir inovatyvi apyvartaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjamas investavimas į intelektinę nuosavybę kaip strateginis žingsnis tvarios pridėtinės vertės kūrimo link įmonės ar net visos šalies makroekonomikos lygmeniu. Skirtingos įžvalgos paskatino pagrįsti nematerialiojo turto kaip pagrindinis struktūrinės pagalbos ekonominiam augimui paradigmą. Vis dėlto, atsižvelgiant į verslo visapusiškumą, nematerialusis turtas turi būti matuojamas pagrįstais metodais, paisant pagrindinių apskaitos standartų. Bendrovės ir šalys turi vykdyti monitoringą bei teikti inovacijų ciklų ataskaitas, kad būtų padidinta apyvarta. Remiantis literatūros intelektinės nuosavybės klausimais analize bei Eurostato investavimo intensyvumo į tyrimus bei plėtrą duomenimis, šiame straipsnyje apžvelgiama 1998– 2007 Europoje vykusi plėtotė. Pateikiama nuomonė matavimo metodų klausimu. Buvo ištirta praktinė efektyvių tarptautiniuose centruose registruotų patentų skaičiaus ir šių inovacijų apyvartos lygio sąveika. Tyrimų ir plėtros intensyvumas makroekonominiu lygiu daro įtaką asimetrijai tarp šalių ir regionų. Straipsnyje pateikta inovacijų sąnaudų ir jų įnašo į intelektinės nuosavybės standartus apžvalga. Gebėjimas atrasti ir įsisavinti intelektinę nuosavybę atspindi kompanijos ir valstybės adaptavimosi tiek viduje, tiek išorėje galimybes. Kita vertus, 2010 m. Lisabonos strategijoje iškeltas tikslas neatitinka aktualių inovacijų apyvartos proporcijų (YTD). Atsižvelgiant į išteklių (ir jų pertekliaus) paskirstymo intensyvumą ir darną, investavimas į tyrimus ir plėtrą yra integruotos intelektinės nuosavybės apskaitos intensyviausias kūrimo žingsnis. Pajamomis paremtas požiūris - vienas tų, kuris geriausiai atspinti tikrąją inovacijų grąžą. Makroekonominiu lygmeniu, Europoje inovacijos vis dar vystomos remiantis išskirtine politika teorinės konvergencijos ir inovacijų apyvartos stiprinimo standartų srityje.en
dc.identifier.aleph000008902en
dc.publication.sourceIntelektinė ekonomika, 2011, Nr. 1(9)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordIntelektinė nuosavybėen
dc.subject.keywordNematerialusis turtasen
dc.subject.keywordFinansinis atsiskaitymasen
dc.subject.keywordIntellectual propertyen
dc.subject.keywordIntangiblesen
dc.subject.keywordFinancial reportingen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record