Show simple item record

dc.contributor.authorJasinavičius, Rimvydas
dc.contributor.authorGaniprauskas, Vidmantas
dc.date.accessioned2014-05-28T07:47:47Z
dc.date.available2014-05-28T07:47:47Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/sustainable-development-strategy/article/view/340/336
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11746
dc.description.abstractThe average salary increased approximately 8,2 percent during the year since 2005 yearly according to the Department of Statistics in Lithuania. But for most it did not improve the quality of life neither for working people nor for all the country’s economic condition and situation. The research showed that the average salary growth significantly lagged behind the falling of the same salary actual purchasing power in monetary value in Lithuania. Due to the depreciation of the litas, the average salary purchasing power decreased as measured by both a standard rate of inflation as well as a „Gold standard“ during the 2005- 2011 period. Inflationary factors of litas made an illusory amount of money in income and devalued litas. In summary of research results it can be stated that employees of Lithuania was actually roasted. With reference to the research results it was determined that Gross domestic product (GDP) increased an average of 6.6 percent every year, but because of decreasing GDP, the Lithuanian people’s quality of life cannot improve.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleLietuvos vidutinių darbo užmokesčio bei senatvės pensijos verčių tyrimasen
dc.title.alternativeAverage salary and pensions of retirement impact research to the value in Lithuaniaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltNors statistikos departamento duomenimis vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje nuo 2005 m. kasmet padidėjo vidutiniškai 8,2 proc. per metus, tačiau tai, nepagerino nei dirbančiųjų žmonių gyvenimo kokybės, nei visos šalies ekonominės būklės. Atliktas tyrimas parodė, kad pinigine išraiška skaičiuojamo vidutinio darbo užmokesčio, Bendrojo vidaus produkto, senatvės pensijos augimo tempai ženkliai atsiliko nuo faktinių to užmokesčio perkamosios galios kritimo tempo. Per 2005-2011 metų laikotarpį dėl lito nuvertėjimo gaunamo vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje perkamoji galia ir vertė sumažėjo vertinant atitinkamai pagal standartinį infliacijos koeficientą ir pagal „Aukso standartą”. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio Lietuvoje tikrosios vertės pokyčių analizės rezultatai leidžia manyti, kad šalies darbuotojai faktiškai buvo skurdinami. Be to, nors vidutiniškai absoliučia reikšme Lietuvos Bendrasis vidaus produktas (BVP) padidėja vidutiniškai 6,6 proc. kasmet, tačiau dėl mažėjančios BVP vertės, Lietuvos žmonių gyvenimo kokybė negali gerėti. Taip pat šis tyrimas atskleidė, kad už tą pačią vidutinę senatvės pensiją buvo galima įsigyti mažiau prekių bei paslaugų, o ateityje, esant Pasaulinės aukso kainos didėjimo tendencijai, už tą patį vidutinės senatvės pensijos bei vidutinį darbo užmokesčio dydį bus galima įsigyti dar mažiau prekių bei paslaugų.en
dc.identifier.aleph000013929en
dc.publication.sourceDarnaus vystymosi strategija ir praktika, 2012, [t.] 1(6)en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordPinigų vertė ir nuvertėjimasen
dc.subject.keywordPajamų vertės skaičiavimasen
dc.subject.keywordVidutinio mėnesinio darbo užmokesčio vertėen
dc.subject.keywordMonetary value and depreciationen
dc.subject.keywordIncome value calculationen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record