Show simple item record

dc.contributor.authorMacedo, Eunice
dc.date.accessioned2014-05-27T06:51:23Z
dc.date.available2014-05-27T06:51:23Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11711
dc.description.abstractThe opportunity for this analysis was provided by the experience of an ERASMUS intensive programme, which gathered students and teachers from diverse subject areas: social work, educational sciences, and social policies. The programme was aimed at discussing social policy and legal and social Services in the European countries involved: Belgium, the Netherlands, Lithuania and Portugal. Therefore, this paper builds on the processes of learning, having been developed with an international group of twenty higher education students, aims to bring into evidence the role of learning—teaching methodologies, not only to implement meaningful conceptual learning but also to provide students and teachers with significant learning experiences, where values of multiculturalism, solidarity and recognition are at stake.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTracking new European ways? International paths for learningen
dc.title.alternativeNaujų Europos kelių paieška? Tarptautinė mokymosi patirtisen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltParengti šį straipsnį paskatino patirtis, įgyta dalyvaujant Erasmus intensyvioje programoje. Ten susirinko studentai ir dėstytojai, atstovaujantys įvairioms mokslo sritims: socialiniam darbui, edukologijai ir socialinei politikai. Programos tikslas buvo išanalizuoti socialinę politiką, teisines ir socialines paslaugas skirtingose Europos šalyse: Belgijoje, Olandijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje. Taigi šio straipsnio, kuris remiasi tarptautinės dvidešimties studentų grupės mokymosi patirtimi, tikslas – atskleisti mokymosi ir mokymo metodų vaidmenį, įgyvendinant konceptualų mokymąsi, pabrėžiantį daugiakultūres, solidarumo ir pripažinimo vertybes. Straipsnis pradedamas teoriškai apibūdinant mokymosi patirtį. Toliau dėmesys sutelkiamas į papildomus aspektus, kurie buvo sujungti siekiant konstruoti mokymąsi. Kaip ir bet kuris kitas socialinis įvykis, kuriame dalyvauja žmonės, mokymasis reikalauja gero pasirengimo. Štai kodėl mes sutelkiame dėmesį į planavimo bei parengiamuosius darbus, kuriais užsiima dėstytojai ir studentai. Mes užsibrėžėme aptarti studijų dalyko įgyvendinimą, pabrėžiant jo aktyvų1 (angl. hands-on-learning) mokymosi pobūdį bei mokymosi strategijų įvairovės užtikrinimą. Tai yra akivaizdus pavyzdys begalinių galimybių, kurios gali atsiverti mokymuisi pasitelkiant naujoviškas strategijas. Mes teigiame, kad strategijos bus kokybiškesnės, jei jos bus kuriamos pasitelkiant mokytojų patirtį (angl. brainstorming) mokymo ir mokymosi aplinkoje, kurioje žmonės laisvai gali išreikšti savo mintis ir žino, kad jų balsas bus išgirstas ir į jį bus atsižvelgta. Šis glaudaus bendraamžių bendradarbiavimas taip pat padės besimokantiems kurti ir siekti gilesnių žinių bei refleksyvumo, tai taip pat gali būti paskata studentams bendradarbiauti tarpusavy. Tuo metu, kai Europa yra susirūpinusi dėl studijų kokybės, mokymosi patirtis, pristatyta šiame straipsnyje, yra skirta parodyti, kad geresnis lavinimas įmanomas. Tai gali būti padaryta.en
dc.identifier.aleph000012846en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2010, Nr. 9(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordMokymosi ir mokymo metodaien
dc.subject.keywordTarpkultūris bendradarbiavimasen
dc.subject.keywordMokymosi patirtisen
dc.subject.keywordLearning-teaching methodologiesen
dc.subject.keywordIntercultural communicationen
dc.subject.keywordLearning experiencesen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record