Show simple item record

dc.contributor.authorMerfeldaitė, Odeta
dc.contributor.authorIndrašienė, Valdonė
dc.date.accessioned2014-05-26T12:22:49Z
dc.date.available2014-05-26T12:22:49Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/932/889
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11704
dc.description.abstractThe focus on quality gives a possibility for organizations to achieve better operational results. According to various surveys, in order to reach a long-term operational process, the assurance of the quality of operational results and gain strong positions in the market, an organization has to apply one of the most progressive means—quality management, which should become the key goal of the organization. Assurance and improvement of quality in a school of general education is one of the main priorities of the education policy of the Republic of Lithuania. Schools execute the assessment of operational quality by applying various evaluation measures, forms and instruments. One of the most important roles in assuring the quality of an organization is attributed to its leader. Therefore, the authors of the present article analyse school leaders’ attitude towards change opportunities and the peculiarities of the evaluation of education services.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe role of a school leader in assuring the quality of education servicesen
dc.title.alternativeMokyklos vadovo vaidmuo, užtikrinant teikiamų švietimo paslaugų kokybęen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltOrientavimasis į kokybę suteikia galimybę organizacijoms pasiekti visapusiškai geresnių veiklos rezultatų. Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės garantavimas ir gerinimas yra vienas iš esminių Lietuvos Respublikos švietimo politikos prioritetų. Mokykla veiklos kokybę įsivertina taikydama pasirinktus vertinimo būdus, formas ir instrumentus. Vienas iš svarbiausių vaidmenų, užtikrinant organizacijos veiklos kokybę, priskiriamas organizacijos vadovui. Todėl straipsnyje pristatomas mokyklos vadovų požiūris į kaitos galimybes mokykloje, išorės pokyčių poveikis veiklai. Tyrimas buvo atliktas dviem etapais. Pirmajame etape, siekiant ištirti mokyklos vadovų vaidmenį mokyklos kaitos procese, atlikta anketinė (atviri klausimai) mokyklos vadovų apklausa. Atrajame tyrimo etape, siekiant aptarti kaitos galimybes mokykloje, struktūruoto interviu metodu apklausta 16 ekspertų. Nustatyta, kad pagrindinės problemos, su kuriomis kaitos procese susiduria mokyklos, yra menka mokytojų motyvacija dalyvauti švietimo įstaigos valdyme, nepakankamas švietimo įstaigų finansavimas, susijęs su steigėjo netinkamu finansų planavimu. Mokytojų pasyvumas siejamas su pedagogų motyvacijos ir kompetencijų stoka, laiko stygiumi. Siekiant efektyvios švietimo institucijos veiklos, svarbu inicijuoti pokyčius, juos valdyti, atpažinti pasipriešinimo pokyčiams reiškinius. Darbo sąlygos pokyčiams įgyvendinti mokykloje yra daugiau nepalankios nei palankios.en
dc.identifier.aleph000007801en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2010, Nr. 9(2)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordKokybėen
dc.subject.keywordVeiklos kokybėen
dc.subject.keywordBesimokanti organizacijaen
dc.subject.keywordŠvietimasen
dc.subject.keywordQuality analysisen
dc.subject.keywordOperational qualityen
dc.subject.keywordLearning organizationen
dc.subject.keywordEducationen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record