Show simple item record

dc.contributor.authorSadauskas, Justinas
dc.contributor.authorLeliūgienė, Irena
dc.date.accessioned2014-05-26T10:31:02Z
dc.date.available2014-05-26T10:31:02Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/929/886
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11693
dc.description.abstractIn the first part of this article, the characteristics of the activities of a social worker in the community are analysed. In the second part, the structure of the competences of a social worker who acts in the community are presented. A social worker who, through the communal act, tries to reach the main aims of community work, namely to create and strengthen the competences, knowledge and motivation of local people enabling them to solve the problems of the community and to implement the practice of prevention in order to deal with the sources of social problems, enhances the welfare of the members of the community. The research was performed in a form of an analysis of scientific literature. The results of the research show that the structure of the competences to act in the community consists of social, intercultural and analytical competences, professional capabilities, knowledge of the process of social assistance and experience of work with special groups of clients as well as respect to the main values of social work.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSocialinio darbuotojo kompetencijos veikti bendruomenėje struktūraen
dc.title.alternativeThe structure of the competence of social worker to act in the communityen
dc.description.abstract-ltStraipsniu siekiama teoriškai pagrįsti socialinių darbuotojų kompetencijos veikti bendruomenėje struktūrą. Pirmojoje straipsnio dalyje analizuojamos socialinio darbuotojo veiklos bendruomenėje charakteristikos, antrojoje – atskleidžiama socialinio darbuotojo, veikiančio bendruomenėje, kompetencijos struktūra. Tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė. Socialinis darbuotojas per planuotą kolektyvinį veiksmą siekdamas svarbiausių bendruomenės darbo tikslų – puoselėti ir stiprinti vietos žmonių bei organizacijų gebėjimus, mokėjimus ir motyvaciją išspręsti bendruomenės problemas, taip pat vykdyti prevencinę praktiką, įveikiant socialinių problemų ištakas – siekia bendruomenės narių socialinės gerovės. Socialinio darbuotojo kompetencija veikti bendruomenėje susideda iš: socialinės, tarpkultūrinės, analitinės bei funkcinės kompetencijų, įsipareigojimo laikytis socialinio darbo vertybinių nuostatų, žinių apie socialinės pagalbos procesą bei specializuotų žinių apie darbą su ypatingomis klientų grupėmis.en
dc.identifier.aleph000007961en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2010, Nr. 9(2)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordBendruomeninė veiklaen
dc.subject.keywordKompetencijaen
dc.subject.keywordKompetencijosen
dc.subject.keywordSocialinis darbasen
dc.subject.keywordCommunityen
dc.subject.keywordCompetenceen
dc.subject.keywordSocial worken
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record