Show simple item record

dc.contributor.authorPanomariovas, Artūras
dc.contributor.authorLosis, Egidijus
dc.date.accessioned2014-05-26T08:29:24Z
dc.date.available2014-05-26T08:29:24Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/1075/1028
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11686
dc.description.abstractThe present paper deals with an investigation of the conception and development of the idea (principle) of proportionality, the variety of concepts and the procedure for the verification of the principle of proportionality. The genesis of the conception of coercive measures is studied by reviewing the process of the formation of the current principle of proportionality manifested in the historical sources of the law of Prussia, Germany, and the evolution of the principles consolidated in them. The principle of proportionality consolidated in the case-law of the European Court of Justice and of the European Court of Human Rights is analyzed as well.The present paper deals with an investigation of the conception and development of the idea (principle) of proportionality, the variety of concepts and the procedure for the verification of the principle of proportionality. The genesis of the conception of coercive measures is studied by reviewing the process of the formation of the current principle of proportionality manifested in the historical sources of the law of Prussia, Germany, and the evolution of the principles consolidated in them. The principle of proportionality consolidated in the case-law of the European Court of Justice and of the European Court of Human Rights is analyzed as well.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleProportionality: from the concept to the procedure.en
dc.title.alternativeProporcingumas : nuo idėjos iki procedūros.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltEuropos Teisingumo Teismo (toliau – ETT),Europos Žmogaus TeisiųTeismo (toliau – EŽTT), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – Konstitucinio Teismo) jurisprudencijoje įtvirtintasproporcingumo principas yra laikytinas vienuiš daugelio „saugiklių“,galinčiu padėti apsaugoti konkretų žmogų nuo pareigūnų, įgaliotų taikyti procesines prievartos priemones, savivalės arba nepagrįsto piktnaudžiavimo jiems suteiktais įgaliojimais. Nors Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse de jure yra įtvirtinta bendra nuostata, turintiapibrėžti proporcingumo idėją (principą), tačiau dėl šio principo turinio nepakankamo apibrėžtumo šis principas defactonėra tinkamai bei nuosekliaiįgyvendinamas procesines prievartos priemones taikančių baudžiamojo proceso subjektų praktinėje veikloje, o tai savo ruožtu sudaro prielaidas ne tikžmogaus teisiųnepagrįstiems suvaržymams, bet kai kuriais atvejaisnet ir pažeidimams. Pateiktame straipsnyje nagrinėjant ETT, EŽTT,Konstitucinio Teismojurisprudencijąsiekiama apžvelgti proporcingumo idėjos (principo), kuri yra taikoma baudžiamajame procese, plėtrą,šios idėjos sampratą bei pateikti proporcingumoidėjos (principo) patikrinimoprocedūrų apžvalgą. EŽTT, plėtodamas savo praktiką, išplėtojo proporcingumo principo idėją taip, kad dabartiniu metu, vadovaujantis EŽTT teismų praktika, galima per atskirus elementus atskleisti šios idėjos turinį. Tiesa, objektyvumo dėlei reikia pažymėti, jog ir čia proporcingumo principo turinys suvokiamas nevienodai – priklauso nuo šalies tradicijų ir teismų sprendimų. Be to, iš EŽTT praktikos analizės galime pastebėti, jog šis Teismas naudoja proporcingumo idėją kaip priemonę, kuria įmanoma įvertinti taikytų veiksmų ir siekiamo tikslo atitiktį. Manytina, jog proporcingumo idėją (principą) visų pirma reikėtų vertinti ne kaip izoliuotą, aiškiai išreikštą turinį bei formą, turinčią teisinę kategoriją, o kaip į tam tikrą abstraktų, universalų teisinį įrankį, kurį tinkamai ir pagal paskirtį panaudojus įmanoma įvertinti santykį tarp pasirinktų taikyti arba jau taikytinų priemonių bei siekiamų tikslų. Taigi patį proporcingumą reikėtų vertinti kaip balanso tarp pasirinktų taikyti arba jau taikytinų priemonių ir siekiamų ar pasiektų tikslų nustatymo procedūrą. Šios procedūros metu tikrinama, ar proporcingumo idėja (principas) atitinka stricto sensu prasme tinkamumo, būtinumo ir proporcingumo kriterijus. Teisės doktrinoje siekiant formalizuoti proporcingumo idėjos (principo) patikrinimo procedūrą formuojami vertikalusis bei horizontalusis testai.en
dc.identifier.aleph00007299en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2010, Nr. 2(120)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordProporcingumo principasen
dc.subject.keywordBaudžiamasis procesasen
dc.subject.keywordŽmogaus teisės ir laisvėsen
dc.subject.keywordHuman rights and freedomsen
dc.subject.keywordPrinciple of proportionalityen
dc.subject.keywordCriminal Procedureen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record