Show simple item record

dc.contributor.authorMonkevičius, Algirdas
dc.date.accessioned2014-05-26T08:12:43Z
dc.date.available2014-05-26T08:12:43Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/927/884
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11683
dc.description.abstractCoherence between lifelong learning, creativity and happiness in the socio-cultural context is a subject of discussions for both social scientists and politics. The objective of the present paper is to develop and interpret the leading characteristics of the interconnection between adult education, creativity and happiness on the basis of the data of a sociological research project ‘Adult Learners in Lithuania’, which was carried out in the frame of the international project LLL2010. The main methods applied include: document analysis, secondary statistical analysis and interpretation of data. The results of the study allow making several main conclusions. The study revealed that learning, creativity and education are essential and intimately connected features of an individual living in the modern society. For adult learners in Lithuania, education, first of all, helps increase self-esteem, stimulates self-respect and self-reliance. Secondly, a very important factor is engagement in meaningful activity and opportunities for self-perfection. Thirdly, adult learning is also notably related to close relationship with family, friends and others who provide support. To a lesser extent, education affects one’s reflections on career opportunities and financial situation. Moreover, for more that one third of learners, learning is an enjoyable pastime.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMokymasis visą gyvenimą: kūrybiškumo ir laimės aspektaien
dc.title.alternativeLifelong learning: aspects of creativity and happinessen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltGilesnis supratimas, kaip žmonės pasiekia pasitenkinimą gyvenimu arba nuo jo nutolsta, koks čia švietimo vaidmuo, – svarbus ne tik tyrėjams, bet ir politikos kūrėjams, švietimo administratoriams, vadybininkams, socialiniams darbuotojams bei visiems, besirūpinantiems žmonių gerove. Darbe apžvelgiama mokslinė literatūra, išryškinant svarbiausius laimingo gyvenimo veiksnius, atskleidžiant suaugusiųjų švietimo, kūrybiškumo ir laimės ryšius. Analizuojami šių ryšių raiškos ypatumai Lietuvoje, interpretuojant mokslo šaltinyje paskelbtus mūsų šalies suaugusiųjų dalyvavimo neformaliajame švietime tyrimo duomenis (2009), pateikiamos grafinės rezultatų iliustracijos. Svarbiausios darbo išvados yra šios. Šiuolaikinėje visuomenėje mokymasis, kūrybiškumas ir laimė yra esminiai bei glaudžiai tarpusavyje susiję asmenybės bruožai. Žmonių laimė turėtų būti veiksmingos švietimo politikos tikslas, taip pat ir sėkmingo švietimo įrankis, todėl šių aspektų gilesnis tyrimas tampa vienu iš svarbesnių švietimo politikos analizės uždavinių. Lietuvoje mokymasis suaugusiems žmonėms labiausiai padeda stiprinti teigiamą požiūrį į save, skatina savigarbą, pasitikėjimą savo jėgomis. Kitas stiprus veiksnys yra įsitraukimas į prasmingą veiklą, galimybė joje tobulėti. Mokymasis taip pat susijęs su palankiais šeimos ir artimų draugų santykiais. Truputį mažesnę, bet svarbią įtaką mokymasis daro besimokančiųjų refleksijoms, susijusioms su geresnėmis įsidarbinimo, karjeros galimybėmis, finansine padėtimi, bendruomenės santykiais. Daugiau kaip trečdaliui mokymasis yra malonus laisvalaikis.en
dc.identifier.aleph000007810en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2010, Nr. 9(2)en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordGerovėen
dc.subject.keywordGyvenimo kokybėen
dc.subject.keywordSuaugusiųjų mokymasisen
dc.subject.keywordŠvietimo politikaen
dc.subject.keywordAdult educationen
dc.subject.keywordEducation policyen
dc.subject.keywordWellbeingen
dc.subject.keywordWelfareen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record