Show simple item record

dc.contributor.authorGül, Hüseyin
dc.contributor.authorGül, Songül Sallan
dc.date.accessioned2014-05-26T07:40:32Z
dc.date.available2014-05-26T07:40:32Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/925/882
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11677
dc.description.abstractThe paper questions whether the receipt of poverty assistance stifles the incentive to participate in the labour market and leads to dependency among aid recipients. For this purpose, several indicators are analyzed including the profiles and attitudes of the poor, the sufficiency and types of poverty assistance, the conditions of the labour market, poverty assistance and work linkages. The data used in the study come from a research funded by the United Nations Development Programme and conducted with the support of the General Directorate of Social Assistance and Solidarity in three provinces in Turkey. The findings of the study suggest that the receipt of poverty assistance does not necessarily reduce the incentives to work. The issue is much more complex, and low-wage labour market conditions and the traits of the poor are associated with the receipt of aid and the work attitudes of the poor. The study is expected to contribute to the understanding of the problem of poverty, the work attitudes of the poor and the system of poverty assistance in Turkey as well as the ways of using social assistance more effectively and include or keep the poor in the labour market.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePoverty, provision of assistance and work: the case of Turkeyen
dc.title.alternativeSkurdas, paramos teikimas ir darbas: Turkijos atvejisen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje keliamas klausimas, ar paramos skurdo atveju gavimas slopina paskatas dalyvauti darbo rinkoje ir sukelia pagalbos gavėjų priklausomybę. Šiuo tikslu analizuojami keletas rodiklių, įskaitant skurstančiųjų charakteristikas ir požiūrius, paramos skurdo atveju pakankamumą ir rūšis, darbo rinkos sąlygas, sąsajas tarp paramos skurdo atveju bei darbo. Mokslinei analizei buvo panaudoti duomenys, gauti Jungtinių Tautų vystymo programos (UNDP) finansuojamo tyrimo metu. Tyrimą rėmė Socialinės paramos ir solidarumo generalinis direktoratas (GDSAS). Tyrimas buvo atliekamas trijose Turkijos provincijose. Atlikus tyrimą nustatyta, kad skurdo atveju gaunant paramą nebūtinai sumažėja paskatos dirbti. Šis reiškinys yra daug sudėtingesnis ir mažo darbo užmokesčio darbo rinkos sąlygos bei skurstančiųjų savybės labiau susijusios su jų gaunama socialine parama bei jų darbine elgsena. Tikėtina, kad šis tyrimas prisidės prie skurdo problemos suvokimo, skurstančiųjų darbinės elgsenos bei Turkijos socialinės paramos sistemos mokslinio pažinimo, taip pat atskleis, kaip efektyviau naudotis socialinės paramos sistema ir įtraukti skurstančiuosius į darbo rinką arba kaip juos ten išlaikyti.en
dc.identifier.aleph000008519en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2010, Nr. 9(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordSkurdasen
dc.subject.keywordDarbasen
dc.subject.keywordDarbo rinkaen
dc.subject.keywordTurkijaen
dc.subject.keywordPovertyen
dc.subject.keywordWorken
dc.subject.keywordLabour marketen
dc.subject.keywordTurkeyen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record