Show simple item record

dc.contributor.authorLaurinavičius, Alfredas
dc.contributor.authorŽukauskienė, Rita
dc.contributor.authorČėsnienė, Ilona
dc.date.accessioned2014-05-21T11:58:43Z
dc.date.available2014-05-21T11:58:43Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11662
dc.description.abstractPsychopathy is the most important construct of personality disorder in forensic psychology. Psychopathic criminals begin their criminal careers earlier than non-psychopaths, have more varied victims, show “criminal versatility” in that they commit a greater variety of crimes, and their crimes tend to be particularly cold-blooded. Psychopathic offenders commit more violent crimes and recidivate at higher rates than non-psychopathic offenders. They are less likely to show a decline in criminal activity after age 40. The evaluation of psychopathy is very important while making decisions regarding the risk of reconviction and suitability of treatment programmes. This study investigates the psychometric characteristics of the Psychopathy Checklist: Screening Version in population of Lithuanian offenders. 257 male convicts were randomly selected in each of the 12 Lithuanian correctional institutions and were evaluated using the PCL:SV. Some conceptually psyhopathy-related demographic variables were selected too. The results show good psychometric characteristics of the PCL:SV in the sample of Lithuanian offenders. The PCL:SV total score is normally distributed and resembles distribution of scores of North American offenders, the mean M = 14,63, SD = 5,12 is comparable to means of North American and European offenders. Internal consistency of the PCL:SV is high: the whole scale α = 0,85, First part α = 0,81, Second part α = 0,78. The results of correlational analysis are as expected: the higher PCL:SV scores are significantly related to demographic variables which are conceptually related to the concept of psychopathy. The relations confirm the construct validity of the PCL:SV. The results show that psychometric characteristics of the PCL:SV in Lithuanian offenders sample are as good as in other samples from others countries and this supports the application of the PCL:SV for psychopathy screening in Lithuania.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePsichopatijos klausimyno atrankos versijos (PCL:SV): psichometriniai rodikliai Lietuvos nuteistųjų imtyjeen
dc.title.alternativePsychometric characteristics of the psychopathy checklist: screening version in a sample of Lithuanian offendersen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPsichopatijos kaip tam tikros formos asmenybės sutrikimo konstruktas yra vienas plačiausiai žinomų ir naudojamų teisės psichologijoje. Nusikaltėliai psichopatai pradeda savo kriminalinę „karjerą“ anksčiau negu kiti nusikaltėliai. Jų nusikaltimams būdinga didesnė įvairovė ir šaltakraujiškumas. Psichopatų nusikaltėlių recidyvizmo rodikliai, lyginant su kitais nusikaltėliais, yra aukštesni. Jų kriminalinis aktyvumas nemažėja perkopus 40 metų amžiaus ribą. Dėl šių priežasčių psichopatiją įvertinti yra ypač svarbu, sprendžiant apie konkretaus asmens pakartotinio nusikalstamumo riziką ir psichokorekcinių programų taikymo tikslingumą. Šiame tyrime buvo tikrinami Psichopatijos klausimyno PCL:SV psichometriniai rodikliai Lietuvos nuteistųjų imtyje. Dvylikoje Lietuvos pataisos įstaigų esantys 257 vyriškos lyties teisės pažeidėjai buvo įvertinti PCL:SV. Kiekvienoje įstaigoje tiriamieji buvo atrenkami atsitiktinai. Taip pat buvo surinkti demografiniai duomenys. Tyrimo rezultatai parodė, kad PCL:SV Lietuvos nuteistųjų imtyje yra būdingi geri psichometriniai rodikliai. PCL:SV suminio balo pasiskirstymas atitinka normalųjį bei duomenis, gautus Šiaurės Amerikos nuteistųjų imtyje. Suminio balo vidurkis M = 14,63 SD = 5,12 atitinka Šiaurės Amerikos ir Europos nuteistųjų vidurkius. Gauti aukšti PCL:SV vidinio suderinamumo rodikliai: visos vertinimo metodikos α = 0,85, pirmosios dalies α = 0,81, antrosios dalies α = 0,78. Koreliacinė analizė parodė, kad aukštesni PCL:SV įverčiai yra reikšmingai susiję konceptualiai su psichopatija siejamomis demografinėmis charakteristikomis. Tuo patvirtintas PCL:SV konstrukcinis validumas. Apibendrinant galima teigti, kad PCL:SV psichometrinės charakteristikos Lietuvos nuteistųjų imtyje yra tokios pat geros, kaip ir kitų šalių nuteistųjų populiacijose, todėl PCL:SV yra tinkamas naudoti, preliminariai vertina.en
dc.identifier.aleph000009050en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2011, Nr. 10(1)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordPsichopatijaen
dc.subject.keywordTeisės pažeidėjų įvertinimasen
dc.subject.keywordPsychopathyen
dc.subject.keywordForensic assessmenten
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection06S - Psichologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record