Show simple item record

dc.contributor.authorJustickis, Viktoras
dc.contributor.authorGervytė, Justina
dc.date.accessioned2014-05-21T10:58:12Z
dc.date.available2014-05-21T10:58:12Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/701/659
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11660
dc.description.abstractThe effectiveness of dialectical behavioural therapy in a sample of children from 8 to 11 years old was studied. All participants of the study were characterized as deviant and exhibited mixed emotional and behavioural difficulties. The therapeutic programme was composed according to the principles of dialectical behavioural therapy. It consisted of three modes: a training group of social skills for children, individual therapy for children and psycho-educational sessions for parents. 54 children participated in the social skills training group. Presenting the sample of the study, 10 sessions were conducted with those children. Among them, 22 exhibited two or more mixed emotional and behavioural disorders and were oriented into the sessions of individual therapy. Psycho-educational sessions for parents were offered. A group of 16 parents chose to participate in these activities. The changes in the children’s behaviour were evaluated using ASEBA TRF. Assessments of the children’s behaviour were made before and after the programme. The results indicated positive changes in the behaviour of children from 9 to 11 years old. The major changes were estimated in the cases of aggression, social problems and attention problems. These results reflected major targets of dialectical behaviour therapy—mindfulness, stress tolerance, emotional control and collaboration skills training. The age and gender of the participants influenced the effectiveness of dialectical behavioural therapy.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePsichologinės pagalbos galimybės vaikams, turintiems emocijų bei elgesio problem: dialektinės elgesio terapijos efektyvumo analizėen
dc.title.alternativePossibilities of psychotherapy in correcting children’s emotional and behavioral problems: analysis of the effectiveness of dialectical behavioral therapyen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje pateikiami dialektinės elgesio terapijos taikymo, koreguojant 8–11 metų vaikų elgesio ir emocijų problemas, rezultatai. Remiantis užsienio autorių atliktais tyrimais, parengta dialektinės elgesio terapijos programa, taikyta delinkventinio elgesio vaikams, kurių elgsenoje pasireiškia elgesio ir emocijų sutrikimų simptomai. Dešimties susitikimų trukmės įgūdžių ugdymo grupę lankė 54 vaikai, sudarantys tyrimo imtį. Individualiai konsultuojami buvo tik tie vaikai, kurių bent du elgesio arba emocijų sutrikimai yra klinikinio lygio (t. y. 22 vaikai). Psichoedukaciniai užsiėmimai tėvams buvo organizuojami, atsižvelgiant į jų poreikius bei galimybes. Juose dalyvavo 16 tėvų. Elgesio pokyčiams vertinti pasirinktas ASEBA klausimyno 2001 m. redakcijos lietuviškas vertimas. Apie dialektinės elgesio terapijos efektyvumą buvo sprendžiama, remiantis su vaikais dirbančių pedagogų vertinimais, iki pradedant taikyti programą ir po to. Dialektinės elgesio terapijos principais paremtos programos įtaka 9–11 metų vaikų elgesio ir emocijų problemų raiškai buvo pozityvi. Daugiausiai pasiekta dėl agresyvaus elgesio, socialinių problemų ir dėmesio problemų, o tai atitinka programoje numatytą atidumo bei streso toleravimo, emocijų valdymo ir tarpasmeninio bendravimo įgūdžių ugdymą. Terapijos efektyvumui įtakos turėjo tiriamųjų amžius bei lytis.en
dc.identifier.aleph000009052en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2011, Nr. 10(1)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordDialektinė elgesio terapijaen
dc.subject.keywordElgesio ir emocijų problemosen
dc.subject.keywordDialectical behavioural therapyen
dc.subject.keywordEmotional and behavioural problemsen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection06S - Psichologijaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record