Show simple item record

dc.contributor.authorValutytė, Regina
dc.date.accessioned2014-05-20T12:16:35Z
dc.date.available2014-05-20T12:16:35Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/1053/1007
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11640
dc.description.abstractThe article discusses the possible consequences that can be faced by a Member State of the European Union if its national court does not comply with the obligation to make a reference for a preliminary ruling to the Court of Justice. The TFEU does not specify any sanctions applicable to a state when its national court disregards its obligation under Article 267 TFEU. Therefore, the analysis focuses on the practice of the Court of Justice and its interpretation by scholars. At the outset, the author analyses whether refraining from making a reference for a preliminary ruling can lead to the duty to pay damages to an individual. Taking into account the criteria of a sufficiently serious breach formulated in the Köbler case, the author comes to the conclusion that the infringement of the obligation to make a reference for a preliminary ruling is one of the most important criteria in assessing whether a Member State has to pay damages for any loss suffered by an individual, but the infringement itself is not sufficient to make a state liable. Furthermore, it is assessed whether the failure to make a reference creates an obligation for an administrative institution or a national court to review a decision or reopen a case. It is suggested that European Union law does not contain the obligation addressed to a national court to reopen a case even if the national court failed to comply with the obligation to make a reference for a preliminary ruling. If a person addresses an administrative authority, a failure to comply with the obligation is just one of the many factors to be assessed while deciding to review a decision. Finally, the author addresses the question of if the European Commission can institute infringement proceedings for failure to make a reference under Article 258 TFEU and what are the conditions for state liability under Article 260 TFEU in case of a failure to refer.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTeisinės pasekmės pažeidus pareigą kreiptis į Teisingumo Teismą prejudicinio sprendimo.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje, kuris yra pirmasis iš straipsnių ciklo „Teisinės pasekmės pažeidus pareigą kreiptis į Teisingumo Teismą prejudicinio sprendimo“, nagrinėjamas klausimas, kokios teisinės pasekmės kyla valstybei, nacionaliniams teismams nesilaikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnyje numatytos pareigos kreiptis prejudicinio sprendimo dėl Europos Sąjungos teisės išaiškinimo ir atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų veikimo. Analizuojama, ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnyje įtvirtintos pareigos pažeidimas galėtų būti savarankiškas pagrindas ieškiniui dėl žalos atlyginimo prieš valstybę pareikšti. Atsižvelgdama į Köbler byloje suformuluotus pakankamai rimto pažeidimo kriterijus, autorė vertina pareigos kreiptis prejudicinio sprendimo vietą Teisingumo Teismo nurodytų kriterijų sistemoje ir nesikreipimo įtaką pažeidimo rimtumui. Taip pat diskutuojama, ar Europos Sąjungos teisė įpareigoja administracinę instituciją arba nacionalinį teismą peržiūrėti sprendimą, jeigu bylos nagrinėjimo metu nebuvo kreiptasi į Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo, nors buvo kilęs Europos Sąjungos teisės aiškinimo ir (ar) galiojimo klausimas. Be to, keliamas klausimas, ar pareigos kreiptis į Teisingumo Teismą su prejudiciniu klausimu pažeidimas gali būti pagrindas „pažeidimo procedūrai“, inicijuojamai Europos Komisijos, pradėti.en
dc.identifier.aleph00007401en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2010, Nr. 3(121)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordEuropos Sąjungos teisėen
dc.subject.keywordPrejudicinis sprendimasen
dc.subject.keywordValstybės atsakomybėen
dc.subject.keywordEuropean Union lawen
dc.subject.keywordPreliminary rulingen
dc.subject.keywordState liabilityen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record