Show simple item record

dc.contributor.authorMerfeldaitė, Odeta
dc.contributor.authorIndrašienė, Valdonė
dc.date.accessioned2014-05-20T08:27:19Z
dc.date.available2014-05-20T08:27:19Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/686/644
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11626
dc.description.abstractThe Law on Minimal and Average Care of the Child of the Republic of Lithuania (in effect since 1 January 2008) established the procedure for provision of minimal and average care for the child having behavioural problems and susceptible to crime. The article analyses activities of school and municipal preventive work groups in implementing the minimal care of the child: the first part of the article provides a description of the concept of minimal care of the child and the responsibilities of implementing institutions; the second part analyses obstacles in implementing the law and envisages possible measures of a more effective activity of preventive work groups in municipalities and schools.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleImplementation of minimal care of children at the local self-government and institutional levelen
dc.title.alternativeVaiko minimalios priežiūros įgyvendinimas savivaldos ir instituciniu lygmenimisen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltĮgyvendinant nepilnamečių justicijos programą, 2008 m. sausio 1d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (Valstybės žinios. 2007, Nr. 80-3214) įteisino minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimo tvarką vaikui, turinčiam elgesio problemų bei linkusiam nusikalsti. Įstatymas nustato vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros principus, priemones, šių priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo, panaikinimo pagrindus ir tvarką, taip pat vaiko vidutinės priežiūros priemonės taikymo vaikų socializacijos centruose nuostatas. Nors už minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą ir koordinavimą dažniausiai atsakomybė tenka mokyklų specialistams, tačiau teikiamos pagalbos priemonės, pagalbos veiksmingumas nacionaliniu lygiu nėra sistemingai analizuojamas. Straipsnyje nagrinėjama prevencinio darbo grupių veikla mokyklose ir savivaldybėse, įgyvendinant vaiko minimalią priežiūrą: pirmojoje straipsnio dalyje pateikiama vaiko minimalios priežiūros samprata ir ją įgyvendinančių institucijų atsakomybės; antrojoje – analizuojami įstatymo įgyvendinimo trikdžiai bei numatomos galimos priemonės efektyvesnei prevencinio darbo grupių savivaldybėse ir mokyklose veiklai. Straipsnyje remiamasi: socialinių tinklų kūrimo koncepcija (Wijk, Van Den Bosch, Volberda, 2003; Darling- Hammondas, Laughlinas, 1995), iškeliančia socialinių tinklų svarbą kiekvienam ugdymosi proceso dalyviui; sisteminiu požiūriu, kuriuo remiantis asmuo gali vystytis ir tobulėti tik sąveikaudamas su aplinka, esant abipusei priklausomybei ir dermei (Payne, 2000); ekologiniu modeliu, orientuotu skatinti grupių funkcionavimą, organizacines struktūras, socialinį tinklą bei fizinę aplinką (Germain, Gitteman, 1980; Berns, 2009).en
dc.identifier.aleph000008987en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2011, Nr. 10(1)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordVaikasen
dc.subject.keywordVaiko minimali priežiūraen
dc.subject.keywordNepilnamečių justicijaen
dc.subject.keywordChilden
dc.subject.keywordMinimal child careen
dc.subject.keywordJuvenile justiceen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record