Show simple item record

dc.contributor.authorNovikovas, Andrejus
dc.date.accessioned2014-05-20T07:48:31Z
dc.date.available2014-05-20T07:48:31Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/1042/996
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11621
dc.description.abstractInformation technologies that could be potentially used for the development of register system are currently highly advanced, but their practical adaptation in terms of register management is limited due to the void in the legal regulation. Therefore this article particularly focuses on analysis of legal regulation applied for the register system, by highlighting gaps, limitations in the legal acts regulating this area and offering resolutions of the problems. Author of the article reveals content of the category “system” and provides various definitions for the term “system”. This article also includes various classification criteria for registers and revealing limitations of register classification. In addition underlining register system elements as well as general features of all the registers. The article lists register system as a complex, open, managable and purposeful system. Author concludes by stressing the importance of the register system interoperability and emphasizing that without it registers would be a “collection” of registers rather than a system.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleRegister system and general principles of register interoperability.en
dc.title.alternativeRegistrų sistema ir bendrieji registrų sąveikos principai.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltDabartiniu metu informacinės technologijos, kurios potencialiai galėtų būti naudojamos registrų sistemoje, yra labai pažengusios, tačiau jų praktinį panaudojimą, tvarkant registrus, stabdo teisinio reglamentavimo stygius. Todėl straipsnyje didelis dėmesys skiriamas registrų sistemos teisino reguliavimo analizei, išryškinamos šią sritį reguliuojančių teisės aktų spragos, netobulumai bei siūlomi šių problemų sprendimo būdai. Autorius straipsnyje atskleidžia kategorijos „sistema“ turinį, pateikia įvairius termino „sistema“ apibrėžimus. Taip pat straipsnyje pagal įvairius kriterijus yra klasifikuojami registrai, atskleidžiami registrų klasifikavimo trūkumai. Be to, atskirai pateikiami registrų sistemą sudarantys elementai bei visiems registrams bendri požymiai. Straipsnyje registrų sistema yra įvardijama kaip sudėtinga, atvira, valdoma ir tikslinga sistema. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, kad registrus skirstyti į pirminius ir antrinius logine prasme yra neteisinga, nes vienas iš integraliosios registrų sistemos principų yra tas, jog duomenys registre turi būti registruojami vieną kartą, o kitiems registrams šie duomenys perduodami per sąveiką tarp registrų, t. y. visais atvejais registruojant duomenis registre jie yra pirminiai. Sistemiškai analizuojant Valstybės registrų įstatymo straipsnius, galima daryti išvadą, kad integralios registrų sistemos branduolį turi sudaryti pagrindiniai registrai, tačiau pagal įstatymo nuostatą registrai gali naudoti ir kitų registrų duomenis, taigi jie sąveikauja ir su kitais ne pagrindiniais registrais. Vienintelis požymis, skiriantis valstybės ir žinybinio registro sąvokas, yra teisės akto, kuriuo nustatoma pareiga registruoti objektus, forma. Toks požymis – teisės akto forma – yra nepakankamas, apibrėžiant registro sąvoką, lemiančią sprendimus dėl valstybės arba žinybinio registro įsteigimo. Atskiri registrai, atlikdami jiems nustatytas funkcijas, sujungiami į vieną sistemą, kuri tampa vieninteliu objektyvios informacijos apie šalies nacionalinį turtą, jo būklę ir dinamiką šaltiniu. Taigi sąveika yra vienas iš registrų sistemos požymių, be kurios registrai nebūtų sistema, o tik atskirų registrų „rinkinys“.en
dc.identifier.aleph00007836en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2010, Nr. 4(122)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordRegistraien
dc.subject.keywordSistemaen
dc.subject.keywordKlasifikacijaen
dc.subject.keywordSąveikaen
dc.subject.keywordViešasis administravimasen
dc.subject.keywordRegisteren
dc.subject.keywordClassificationen
dc.subject.keywordInteroperabilityen
dc.subject.keywordPublic administrationen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record