Show simple item record

dc.contributor.authorMoisejevas, Raimundas
dc.date.accessioned2014-05-20T07:27:26Z
dc.date.available2014-05-20T07:27:26Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/1040/994
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11617
dc.description.abstractOne of the most important principles of EC law is the prohibition of the abuse of dominant positions as established in Article 102 TFEU. Predatory pricing is one of the forms of abuse of a dominant position. In order to decide whether the dominant undertaking has referred to predatory pricing it is necessary to evaluate several elements, one of which is analysis of the intent of the undertaking. European judicial institutions and Commission while assessing predatory pricing give too much importance to the intent of the dominant undertaking. It should be recognized that intention to use predatory pricing is only additional evidence for the determination to undertake an abused dominant position. Intent to eliminate competitors and to take a big part in the market is the aim of all dominant undertakings, the driving force of competition. Competition law officers should inquire whether pricing will cause elimination of competitors and damage to consumers. If competition law officers will provide too much importance to consideration of intent in that case competition law rules will be applied to strict and dominant undertakings and will not charge low prices that are good for consumers.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe importance of the intent in predatory pricing cases.en
dc.title.alternativeGrobuonišką kainodarą taikančio dominuojančio ūkio subjekto galimybės susigrąžinti nuostolius ir jo veiksmų teisėtumas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltVienas svarbiausių Bendrijų konkurencijos teisės aspektų – piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi draudimas, kurį reglamentuojančios nuostatos įtvirtintos EB Sutarties 82 straipsnyje. Grobuoniška kainodara yra viena iš piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi formų. Manytina, kad pasaulyje įsivyraujant finansinei krizei labai didės ūkio subjektų konkurencija ir dalis dominuojančių ūkio subjektų, siekdami išlaikyti užimamą rinkos dalį arba ją padidinti, gali taikyti grobuonišką kainodarą. Vertinant, ar dominuojantis ūkio subjektas taikė grobuonišką kainodarą, reikia atsižvelgti į keletą aspektų. Vienas iš svarbiausių aspektų, tai įvertinimas, ar dominuojantis ūkio subjektas gali atgauti nuostolius, patirtus taikant grobuonišką kainodarą. Šiuo metu Europos Teisingumo Teismas ir Europos Komisija galimybės susigrąžinti nuostolius nepripažįsta būtinu grobuoniškos kainodaros elementu. Tačiau, autoriaus nuomone, Europos Bendrijų teisminės institucijos ir Komisija turėtų pripažinti, jog dominuojantis ūkio subjektas taikė grobuonišką kainodarą, tik pateikus įrodymus, kad ūkio subjektas gali atgauti dėl grobuoniškos kainodaros taikymo patirtus nuostolius. Galimybę atgauti nuostolius pripažinus būtinu elementu, konkurencijos institucijos siektų įvertinti, ar dominuojančio ūkio subjekto veiksmai sukėlė žalą vartotojams. Neatsižvelgiant į ūkio subjekto galimybes atgauti nuostolius konkurencijos taisyklės gali būti taikomos pernelyg griežtai, o dominuojantys ūkio subjektai nesieks nustatyti mažas, vartotojams naudingas, kainas. Straipsnyje taip pat nagrinėjamos sąlygos, reikalingos grobuonišką kainodarą taikiusiam ūkio subjektui susigrąžinti nuostolius. Tai būtų tokios sąlygos: įėjimo ir grįžimo į rinką kliūtys, perteklinis produktyvumas bei ūkio subjekto finansinių išteklių dydis, ūkio subjekto reputacija, pasikeitimai rinkos dalių atžvilgiu, kryžminis finansavimas, paklausos ir kainų tarpusavio priklausomybė, ištikimybė prekės ženklui, sąlyginis efektyvumas, diskriminavimas kainomis ir dominuojanti padėtis. Aptariant dominuojančios padėties reikšmę prieinama išvados, jog ši padėtis nėra būtina ir nėra pakankama tam, kad ūkio subjektas galėtų taikyti grobuonišką kainodarą. Iš dalies sutinkant su nurodytomis abejonėmis dėl užimamos dominuojančios padėties reikšmės nuostoliams atgauti, autoriaus nuomone, dominavimo faktas suteikia ūkio subjektui didesnes galimybes atgauti patirtus nuostolius. Vis dėlto užimama dominuojanti padėtis suteikia tam tikrų pranašumų dominuojančiam ūkio subjektui, siekiančiam taikyti grobuonišką kainodarą. Pirma, taikant grobuonišką kainodarą reikia ir sumažinti kainas, ir padidinti gamybos apimtis. Sumažinus kainas turėtų padidėti ūkio subjekto prekių paklausa, todėl reikės pateikti papildomą prekių kiekį mažomis kainomis. Jei grobuonišką kainodarą taikantis ūkio subjektas nesugebės pateikti pakankamai prekių, esami ir potencialūs konkurentai galės laisvai prekiauti savomis prekėmis, parduodami jas didesnėmis kainomis, nei grobuonišką kainodarą taikantis ūkio subjektas. Galimybė pateikti papildomą prekių kiekį yra susijusi su ūkio subjekto užimama rinkos dalimi. Juo didesnę rinkos dalį užima ūkio subjektas, juo lengviau jis sugebės susidoroti su šiuo uždaviniu ir perimti konkurentų rinkos dalis. Antroji priežastis, suteikianti dominuojančiam ūkio subjektui didesnes galimybes atgauti nuostolius, jog dominuojantys ūkio subjektai dažniausiai veikia rinkose, kuriose yra didelės įėjimo į rinką kliūtys, o tai yra būtina sąlyga nuostoliams atgauti.en
dc.identifier.aleph00007828en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2010, Nr. 4(122)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordPiktnaudžiavimasen
dc.subject.keywordDominuojanti padėtisen
dc.subject.keywordGrobuoniška kainodaraen
dc.subject.keywordNuostoliaien
dc.subject.keywordRinkaen
dc.subject.keywordVidutiniai kintamieji kaštaien
dc.subject.keywordAbuseen
dc.subject.keywordDominant positionIntenten
dc.subject.keywordPredatory pricingen
dc.subject.keywordLossen
dc.subject.keywordAverage variable costsen
dc.subject.keywordMarketen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record