Show simple item record

dc.contributor.authorMatulionytė-Jarašūnė, Erika
dc.date.accessioned2014-05-16T06:41:03Z
dc.date.available2014-05-16T06:41:03Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/sustainable-development-strategy/article/view/298/288
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11578
dc.description.abstractThe article analyses the role and importance of renewable energy sources in the context of energy security. One of the means which may improve state energy as well as national security is by increasing the use of local sources, i.e. the extension of the use of local renewable energy sources. The development of renewable energy sources at national, regional and global scale is closely linked with the sustainable development policy - one of the principles of the sustainable development indicates that non-renewable sources must be replaced by renewable ones. The article analyses the peculiarities of the EU’s and Lithuania’s growth of energy safety and the potential of Lithuania’s renewable energy, various factors (barriers) that renewable energy sources face in various stages of the development are discussed as well as possible decisions by the politics.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleAtsinaujinančių energijos išteklių vystymas energetinio saugumo kontekste.en
dc.title.alternativeThe development of renewable energy sources in the context of energy securityen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojamas atsinaujinančių energijos išteklių vaidmuo ir svarba energetinio saugumo kontekste. Viena iš priemonių, kuriomis remiantis gali būti padidintas valstybės energetinis, o kartu ir nacionalinis saugumas yra vietinių resursų panaudojimo didinimas t.y. vietinių atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo plėtimas. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra nacionaliniu, regioniniu bei pasauliniu mastu yra glaudžiai susiję ir su darnaus vystymosi politika - vienas iš darnaus vystymosi principų nurodo, kad neatsinaujinantys ištekliai turi būti keičiami atsinaujinančiais. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra didina šalies viduje išgaunamos energijos šaltinių įvairovę ir tokiu būdu mažina importuojamos energijos poreikį bei priklausomybę nuo energijos išteklius eksportuojančių valstybių. Straipsnyje nagrinėjami ES ir Lietuvos energetinio saugumo ypatumai, Lietuvos atsinaujinančios energetikos galimybės, aptariami įvairūs veiksniai (barjerai, kliūtys) su kuriais susiduria atsinaujinantys energijos ištekliai įvairiuose plėtros etapuose.en
dc.identifier.aleph000011520en
dc.publication.sourceDarnaus vystymosi strategija ir praktika, 2011, [t.] 1(5)en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordSaugumo politikaen
dc.subject.keywordEnergetinio saugumo politikaen
dc.subject.keywordAtsinaujinantys energijos ištekliaien
dc.subject.keywordSecurity policyen
dc.subject.keywordEnergy security policyen
dc.subject.keywordRenewable energy sourcesen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record