Show simple item record

dc.contributor.authorPivorienė, Jolanta
dc.date.accessioned2014-05-15T06:14:47Z
dc.date.available2014-05-15T06:14:47Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/1736/1849
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11553
dc.description.abstractSince 1943, when the definition of international social work was mentioned, its meaning and content have developed, and at the beginning of the 21st century it became a popular analysis object of social work researches and practitioners. However, in Lithuania, international social work has not been studied and there are no sound researches about this issue. The goal of the article is to investigate the opinion of social work students about their understanding of international social work and students’ involvement in different international social work activities. The article is based on survey data. All final year social work students at one university were investigated using a questionnaire. Research data shows that students define international social work very closely to scientifically accepted definitions. They agreed with most of the statements describing international social work, however, the impact of globalization to social work clients was assessed neutrally. Respondents think that international social work is very important to service users and social work development and it is less important for social workers. More than one half of the participating students did not communicate with foreign students during their studies, but almost one half of the respondents met foreign clients during field placement. It seems that social reality is more favourable for international social work than university environment. On the other hand, data shows that universities put a big emphasis on internationalization. The students defined that they often participated in international conferences, lectures, projects, seminars. Teachers were defined as the main factor, which encouraged students to get involved into international social work activities at home or abroad. Students’ opinion reflects public (and professional) opinion, which is more favourable to local than international understanding of social work. International social work in Lithuania is understood in its narrow definition (as the first form defined by Seden et al.). The situation reminds the discussions at the end of the 20th century in Lithuania about what social work is, why it is needed, etc. Similarly now, the notion of international social work has to prove its necessity to Lithuanian researchers and practitioners.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSocialinio darbo studentų požiūris į tarptautinį socialinį darbąen
dc.title.alternativeAttitudes of social work students to international social worken
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltNuo 1943 m., kai pirmą kartą buvo pavartotas tarptautinio socialinio darbo (toliau ‒ TSD) terminas (Qingwen, 2006), jo samprata ir turinys kito, kol XXI a. pradžioje tapo dažnu socialinio darbo teoretikų ir praktikų diskusijų objektu, tačiau Lietuvoje šis reiškinys iki šiol yra mažai tyrinėtas. Straipsnyje pateikiami atlikto kiekybinio tyrimo duomenys apie socialinio darbo baigiamojo kurso studentų požiūrį į TSD bei jų galimybes ir įsitraukimą į TSD studijų metu. Taikyti teorinis (mokslinė literatūros analizė) bei empirinis (anketinė apklausa) tyrimo metodai. Anketinės apklausos metu buvo pasirinkta apklausti generalinę aibę, t. y. visus tuo metu vieno universiteto baigiamajame kurse studijuojančius socialinio darbo studentus. Tyrimo duomenys rodo, kad respondentai pritaria daugumai TSD apibūdinančių teiginių, neutraliau pasisakydami apie globalizacijos poveikį socialinio darbuotojo klientams. Jie akcentuoja TSD svarbą paslaugų gavėjams ir reikšmę socialinio darbo plėtrai, mažiausiai siedami TSD su pačiu socialiniu darbuotoju. Daugiau nei pusė respondentų nėra bendravę su užsienio studentais studijų metu, bet beveik pusė yra susidūrę su ne iš Lietuvos kilusiais klientais praktikos metu. Iš esmės nedidelė studentų TSD patirtis lemia ir jų ateities planus, kuriuose TSD skiriama mažai vietos. Studijų universitete metu studentai dažniausiai įsitraukia į TSD dalyvaudami konferencijose, paskaitose, projektuose ir seminaruose. Tyrimo duomenys rodo, kad aktyviausiai tai skatina juos daryti dėstytojai, kurie iš esmės tampa pagrindiniais įsitraukimo į TSD iniciatoriais universitete. Apibendrinat tyrimo duomenis galima teigti, kad universitetas sudaro galimybes įsitraukti į TSD veiklas, tačiau studentai jomis pasinaudoja tik iš dalies. Viena iš galimų tokio reiškinio priežasčių gali būti mažas viešosios nuomonės ir profesinio socialinio darbo lauko dėmesys TSD Lietuvoje.en
dc.doiDOI:10.13165/SD-14-13-1-01en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000017604en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2014, 13(1)en
dc.subject.facultySocialinių technologijų fakultetasen
dc.subject.keywordPožiūrisen
dc.subject.keywordTarptautinis socialinis darbasen
dc.subject.keywordĮsitraukimo į tarptautinį socialinį darbą būdaien
dc.subject.keywordInternational social worken
dc.subject.keywordWays of involvement in international social work activitiesen
dc.subject.keywordStudents experienceen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record