Show simple item record

dc.contributor.authorRotomskienė, Rasa
dc.contributor.authorTamošiūnaitė, Rūta
dc.date.accessioned2014-05-14T10:59:24Z
dc.date.available2014-05-14T10:59:24Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/1876/1714
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11550
dc.description.abstractPurpose – to reveal the role of stakeholders (especially the future users of the IS being developed) in e-health development process and to enrich the existing body of knowledge in the field with new findings from an in-depth empirical case study research by using the framework of the theoretical stakeholder participation ladder, which was developed by Arnstein (1969) and later extended by Friedman and Miles (2006). Design/methodology/approach – an overview of the exsisting scientific literature in the field and generalization of the findings of the langitudial qualitative empirical case study research based on a participant observation methodology. Findings – the amount of research papers on the role of stakeholder engagement in the process of ICT development and implementation is increasing; however, the number of articles on social aspects of ICT implementation remains yet rather low. Even a smaller number of articles are focused on the role of stakeholder engagement in e-health development. An in-depth overview of the exsisting body of scientific research findings and the results of the empirical research undertaken by the authors of this aricle allow to state that the body of scientific empirically grounded evidence is increasing that the stakeholder engagement (especially the future users of the IS being developed) in the process of e-health development is a critical factor to reach high quality, innovation and managerial change sustainability in the process. By using the framework of theoretical stakeholder participation ladder, which was initially developed by Arnstein (1969) and later extended by Friedman and Miles (2006) and which represents the degrees of stakeholders engagement quality and on the basis of qualitative empirical research results, recommendations are provided to practitioners on the type of stakeholders how and when should be included in the process to reach the most efficient results in the process of e-health development. Research limitations/implications – empirical part of the research encompasses the analysis of e-health development experience of two countries (England and Wales). Further research can assess the relevance of conclusions towards other countries as well as Lithuania. Practical implications – analytical part of the research is based on an in-depth analysis of qualitative empirical research results. As the outcome of the executed research, recommendations are provided for practitioners working in the field of e-health development. Originality/Value – the article presents an overview of the most recent scientific literature on the topic, which then theoretical overview links with new insights from the qualitative empirical research.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSuinteresuotosios pusės e. sveikatos plėtros procese: teorija ir užsienio šalių praktinė patirtisen
dc.title.alternativeStakeholders in the process of e-health development: theory and practical experience of selected foreign countriesen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTikslas – straipsnio tikslas yra atskleisti suinteresuotų pusių (pirmiausia būsimų informacinių sistemų naudotojų) vaidmenį e. sveikatos plėtros procese bei, remiantis išsamios kokybinio empirinio tyrimo analizės rezultatais, papildyti jau esamas mokslinių tyrimų žinias naujomis praktika grįstomis įžvalgomis šioje srityje, remiantis teoriniu Friedmano ir Mileso (2006) praplėstu Arnsteino (1969) suinteresuotų pusių dalyvavimo kopėčių (angl. Stakeholder participation ladder) modeliu. Metodologija – mokslinės literatūros apžvalga bei kokybinio empirinio tyrimo (ištęsta laike atvejo studija (angl. longitudinal case study), paremta dalyvaujančio stebėtojo tyrimo metodologija) rezultatų analizės apibendrinimas. Rezultatai – straipsnių, kuriuose nagrinėjama įvairių suinteresuotų pusių įtaka informacijos ir komunikacijos technologijų diegimo plėtros procesuose, daugėja, tačiau jų dalis bendrame mokslinių tyrimų, kurie analizuoja socialinius informacijos ir komunikacijos technologijų diegimo aspektus, kontekste dar nėra labai daug. Dar mažiau straipsnių, kuriuose analizuojamas suinteresuotų pusių vaidmuo e. sveikatos plėtros procese. Apibendrinus esamą mokslinę literatūrą bei atlikto empirinio tyrimo rezultatus, galima teigti, kad atsiranda vis naujesnių empiriniais duomenimis paremtų mokslinių įrodymų, kad suinteresuotų pusių (ypač būsimų informacinių sistemų naudotojų) įtraukimas į e. sveikatos plėtros procesą yra kritiškai svarbus veiksnys siekiant kokybės, inovacijų bei darbo organizavimo pokyčių tvaros šiame procese. Remiantis Friedmano ir Mileso (2006) praplėstu Arnsteino (1969) pasiūlytu suinteresuotų pusių dalyvavimo kopėčių (angl. Stakeholder participation ladder) modeliu, kuris atspindi suinteresuotų pusių įtraukimo kokybės laipsnius, bei kokybinio empirinio tyrimo rezultatais, pateikiamos rekomendacijos, kokios suinteresuotos pusės, kaip ir kada turėtų būti įtrauktos į šį procesą, siekiant efektyviausių rezultatų e. sveikatos plėtros procese. Tyrimo ribotumas – empirinė straipsnio dalis remiasi nuodugnia Anglijos ir Velso praktinės e. sveikatos plėtros patirties analize. Vėlesni tyrimai galėtų toliau nagrinėti išvadų aktualumą kitų užsienio šalių bei Lietuvos atžvilgiu. Praktinė reikšmė – analitinėje straipsnio dalyje remiamasi visapusiškos kokybinio empirinio tyrimo analizės rezultatais, atskirai yra pateikiamos apibendrintos rekomendacijos praktikams, dirbantiems e. sveikatos plėtros procese. Orginalumas / vertingumas – straipsnyje pateikiama naujausios mokslinės literatūros šia tema apžvalga ir susiejama su empirinio kokybinio tyrimo įžvalgomis.en
dc.doiDOI:10.13165/ST-13-3-2-14en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000017069en
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2013, [Nr.] 3(2)en
dc.subject.facultySocialinių technologijų fakultetasen
dc.subject.keywordSuinteresuotosios pusėsen
dc.subject.keywordE. sveikataen
dc.subject.keywordSuinteresuotų pusių įtraukimasen
dc.subject.keywordStakeholdersen
dc.subject.keywordE-healthen
dc.subject.keywordStakeholder engagementen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record