Show simple item record

dc.contributor.authorKalinauskas, Marius
dc.contributor.authorBarčys, Mantas
dc.date.accessioned2014-05-14T10:43:25Z
dc.date.available2014-05-14T10:43:25Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/1875/1713
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11549
dc.description.abstractPurpose – to review and analyze problematic issues related with the ICANN’s (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) role in the Internet administration and the interaction between national governing institutions. Design/methodology/approach – based on the comparison and systematic analysis of scientific literature, the authors discuss problematic issues related with the Internet governance model, where the ICANN takes the biggest part in the Internet administration. Its current legal status is causing controversies among different stakeholders, so the analytical approach towards the issue may help to facilitate the reach of the compromise in this area. Findings – the authors accentuate problematic phenomena, which are related with the Internet government structure. The current international legal state of the ICANN is highlighted in the article as well as the factors which influence the ICANNs struggle for independence. Research limitations/implications – the international legal status of the ICANN is a hard topic, where many interests from different parties collide. Because of that, it is impossible to convey the objective and impartial analysis of the problem. Different attitudes, political interest and even political views may influence the understanding of the issue. That is why the authors present their subjective opinion and suggest one of the possible Internet governance narratives as a basis for further discussion. Practical implications – the authors accentuate main sources of international friction between other state governing institutions and the ICANN. If the Internet administration structure will is left at the same status, there may be more upcoming hazards. The insights and recommendations in this article may be used as a basis for further problem analysis. Value – the article emphasizes current Internet governance problems and the role of the ICANN, while trying to moderate the interests of different parties. The expansion of the Internet allows implementing new service and business models. As a political tool, it is also attracting attention from different groups of interests and oversteps the boundaries of widely accepted values, such as freedom of speech, accessibility of information or economic interests. This question has a clear geopolitical context, for that reason, decision related with the future of the ICANN and the Internet governance should be solved responsibly. The authors give their insights about the topic by determining the main presumptions for the transformation of the ICANN’s legal status and by analyzing positive and negative sides of such hypothetical outcome.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleInteraction between national governments and ICANN while administering the interneten
dc.title.alternativeNacionalinių vyriausybių sąveika su ICANN administruojant internetąen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠio straipsnio tikslas ‒ apžvelgti bei išnagrinėti ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) sąveiką su kitų šalių valdančiomis institucijomis interneto infrastruktūros bei taisyklių administravimo kontekste. Remiantis literatūros lyginamąja bei sistemine analize nagrinėjami autorių darbai šioje srityje, analizuojami praktiniai pavyzdžiai, pateikiamos išvados, siūlymai bei numatomos galimos valdymo tendencijų prielaidos administruojant internetą. Autoriai nagrinėja ICANN veiklos teorinius bei praktinius niuansus, jos esamo teisinio statuso privalumus bei trūkumus, konkurenciją tarp suinteresuotų šalių siekiant svaresnio vaidmens administruojant interneto infrastruktūrą. Taip pat nagrinėjamas GAC (Governmental Advisory Committee) santykis su ICANN bei interesų tarp skirtingų šalių derinimo niuansai. Autoriai išskiria probleminius reiškinius, susietus su interneto valdymo struktūra. Pateikiama esama ICANN padėties analizė tarptautinio teisinio statuso kontekste. Nagrinėjami veiksniai, ribojantys šios organizacijos savarankiškumą, bei apžvelgiamos prielaidos ir veiksmai, leidžiantys jį padidinti. Taip pat apžvelgiamas pasaulinis interneto pokyčių kontekstas, susietas su politinėmis bei socialinėmis realijomis. ICANN tarptautinio teisinio statuso klausimas yra keblus ir daugialypis. Šioje srityje susikerta ne tik interneto vartotojų, nevyriausybinių organizacijų, bet ir didžiųjų valstybių interesai, tad objektyviai nešališka problemos analizė yra neįmanoma. Priklausomai nuo pristatomo požiūrio bei atstovaujamos politinės linijos, įmanomi įvairūs ICANN teisinio statuso interpretavimo niuansai, tad autoriai išreiškia vieną galimų šiuo atveju požiūrių. Autoriai skiria pagrindinius trinties šaltinius bei valdymo raidos tendencijas, galimai atsirasiančias ICANN stengiantis įgauti daugiau savarankiškumo. Įžvalgos bei pastebėjimai gali būti naudojami kaip tolesnės analizės atramos taškas. Interneto paplitimas bei naujų paslaugų ir verslo modelių atsiradimas paverčia šią technologinę sistemą galingu įrankiu. Dėl šios priežasties interneto valdymo problematika išeina už informacijos prieinamumo, žodžio laisvės bei ekonominių interesų ribų. Šiam klausimui suteikiamas ryškus geopolitinis atspalvis, todėl jo sprendimas negali būti skubotas, vienašališkas ar paviršutiniškas. Autoriai apibrėžia pagrindines ICANN tarptautinio teisinio statuso transformavimo prielaidas, nagrinėja teigiamus bei neigiamus tokių pokyčių aspektus bei pateikia savo požiūrį ir esamos situacijos vertinimą.en
dc.doiDOI:10.13165/ST-13-3-2-13en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000017068en
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2013, [Nr.] 3(2)en
dc.subject.facultySocialinių technologijų fakultetasen
dc.subject.keywordICANNen
dc.subject.keywordInterneto valdymasen
dc.subject.keywordIANAen
dc.subject.keywordICANNen
dc.subject.keywordInternet Governanceen
dc.subject.keywordIANAen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record