Show simple item record

dc.contributor.authorŠtitilis, Darius
dc.contributor.authorMalinauskaitė, Inga
dc.date.accessioned2014-05-14T08:31:02Z
dc.date.available2014-05-14T08:31:02Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/1873/1711
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11545
dc.description.abstractPurpose – to analyse the compliance with basic principles of data protection in selected consumer oriented cloud services contracts, and also to highlight the adequate level of data protection in the mentioned contracts, evaluating existing data protection directive 95/46/EC, also proposed General data protection regulation. Design/methodology/approach – various survey methods have been used in the work integrated. Documental analysis method has been used in analysis of scientific literature, legal acts and other documents, where aspects of legal data protection requirements have been included. Legal documents analysis method together with logical-analytic method has been used in analysing Directive 95/46/EU, Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council and jurisprudence of the European Court of Human Rights. Comparative method has been applied for revealing difference between particular cloud services contracts and also comparing the compliance of cloud services contracts to requirements of basic European data protection principles, established in the international documents. Findings – from the brief analysis of selected consumer oriented cloud service providers, it may be implied that more or less all the legal principles, established in the legal acts, are reflected in the privacy policies and/or service agreements. However, it shall be noted that there is a big difference in wording of the analysed documents. Regarding other principles, all examined cloud service providers do not have indemnification provisions regarding unlawful use of personal data. Research limitations/implications – the concept of the contract was presented in a broad sense, including the privacy policies and/or terms and conditions of the service providers. In accordance with the content of the principles, the authors grouped data protection principles, applied in cloud services into fundamental and recommendatory. Practical implications – the research results will be helpful for cloud service providers, dealing with personal data of data subjects (natural persons). Originality/value – the mentioned research of cloud provider contracts examined 4 sets of standard terms and conditions of cloud service providers targeting individual consumers. The following personal data protection principles were evaluated: transparency, purpose specification and limitation, erasure of data, confidentiality, availability, integrity, indemnification.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleEvaluation of legal data protection requirements in cloud services in the context of contractual relations with end-usersen
dc.title.alternativeTeisinių duomenų apsaugos principų įvertinimas nuotolinėje kompiuterijoje sutartinių santykių su galutiniais vartotojais konteksteen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltĮvadinėje straipsnio dalyje autoriai apibūdino nuotolinės kompiuterijos paslaugos reiškinio ypatumus – sąvoką, požymius, pagrindinius privalumus ir rizikas. Tinkamas duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas nuotolinėje kompiuterijoje – vienas iš pagrindinių šių dienų iššūkių. Autoriai, remdamiesi Duomenų apsaugos direktyva 95/46/ EB, Bendruoju duomenų apsaugos reglamento pasiūlymu bei Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencija, pristatė pagrindinius ir rekomenduojamus duomenų apsaugos principus, taikytinus nuotolinėje kompiuterijoje sutartinių santykių su galutiniais vartotojais kontekste. Tiriamojoje straipsnio dalyje autoriai analizavo pasirinktų nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjų privatumo politikų ir/ar paslaugų teikimo sutarčių nuostatas bei tikrino jų atitiktį pagrindiniuose teisės aktuose įtvirtintiems teisiniams duomenų apsaugos reikalavimams. Atlikta analizė parodė, kad pagrindiniuose teisės aktuose numatyti teisinės duomenų apsaugos reikalavimai atsispindi nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikimo privatumo politikose ir/ ar paslaugų teikimo sutarčių nuostatose. Tačiau taip pat būtina pažymėti, kad pasirinktų nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjų formuluotės yra skirtingos. Pavyzdžiui, „Google“ privatumo politikos nuostatos yra aiškios, lengvai įtraukiančios vartotoją į duomenų kontrolės procesą. Kitų paslaugų teikėjų sutarčių nuostatos nėra lengvai suprantamos. Visų paslaugų teikėjų sutarčių su galutiniais paslaugų vartotojais sąlygos neturi žalos atlyginimo dėl neteisėto duomenų naudojimo mechanizmo sąlygos.en
dc.doiDOI:10.13165/ST-13-3-2-11en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000017066en
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2013, [Nr.] 3(2)en
dc.subject.facultySocialinių technologijų fakultetasen
dc.subject.keywordPrivatumas ir duomenų apsaugaen
dc.subject.keywordNuotolinės kompiuterijos paslaugosen
dc.subject.keywordAtitikimo principaien
dc.subject.keywordPrivacy and data protectionen
dc.subject.keywordCloud servicesen
dc.subject.keywordCompliance principlesen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record