Show simple item record

dc.contributor.authorLimba, Tadas
dc.contributor.authorGulevičiūtė, Gintarė
dc.date.accessioned2014-05-14T08:17:34Z
dc.date.available2014-05-14T08:17:34Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/1872/1710
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11543
dc.description.abstractPurpose – to distinguish the main theoretical aspects and peculiarities of implementation of electronic public services in EU and Lithuania and to give recommendations in order to implement these services in a higher level of efficiency. Design/methodology/approach – scientific literature, legal documents and statistical data analysis methods have been used. An expert qualitative opinion survey was carried out, in which nine experts were interviewed (The Republic of Lithuania’s Ministry of Interior E-government policy division specialists). The survey aims to clarify the basic problems, principles of electronic public services implementation and the development perspective of these services in Lithuania. Findings – after analyzing the main peculiarities of electronic public services implementation in the EU and Lithuania, recommendations in relation to electronic public service improvement perspective were introduced. Research limitations/implications – after analyzing theoretical aspects of electronic public services implementation, peculiarities of electronic public services implementation in the EU and Lithuania, and doing a quantitative study, the basic principles were determined, on which the electronic public services are implemented in the EU and Lithuania. Also, the main problems were encountered in implementing electronic public services, best practices in the EU countries, regulation and development perspectives of electonic public services in Lithuania. Practical implications – the most important electronic government (hereinafter – e-government) services development principles, problems, best practices, regulation and development perspective of Lithuania reflect the practical implications. This information could be used in order to develop electronic public services implementation. Originality/value – electronic public services were analyzed through theoretical aspects: principles, models and implementation issues. Peculiarities of electronic public services implementation in the EU’s experience were discussed, touching the issue of electronic public services, involving EU documents, countries of good practice, Lithuanian electronic public services regulatory issues and development perspective.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePeculiarities of electronic public services implementation in European Union and Lithuaniaen
dc.title.alternativeE. valdžios paslaugų diegimo ypatumai Europos Sąjungoje ir Lietuvojeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltE. valdžios paslaugų diegimas yra stebimas ir fiksuojamas tiek Europos Sąjungoje (toliau ‒ ES), tiek Lietuvoje. Svarbu ir aktualu tirti e. valdžios paslaugas, jų diegimo ypatumus siekiant pateisinti šių paslaugų naudotojų lūkesčius. Straipsnio tikslas ‒ išanalizavus pagrindinius e. valdžios paslaugų diegimo ypatumus ES ir Lietuvoje, pateikti rekomendacijas, susijusias su e. valdžios paslaugų tobulinimo perspektyva. Taip pat siekiama išnagrinėti e. valdžios paslaugų diegimo teorinius aspektus; išanalizuoti e. valdžios paslaugų diegimo patirties ypatumus ES; išnagrinėti e. valdžios paslaugų diegimo patirtį Lietuvoje. Remiantis išnagrinėtais e. valdžios paslaugų diegimo teoriniais aspektais, išanalizuotais šių paslaugų diegimo ypatumais ES ir Lietuvoje, Vidaus reikalų ministerijos Elektroninės valdžios politikos skyriuje atliktu tyrimu, pateikti pagrindiniai principai, kuriais remiantis e. valdžios paslaugos yra diegiamos ES ir Lietuvoje ‒ administracinių procedūrų paprastinimo, veiksmingumo ir efektyvumo, didžiausio dėmesio vartotojui, įtraukties ir prieinamumo, saugumo ir privatumo. Išskirtos pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama diegiant e. valdžios paslaugas ‒ visuomenės nepasitikėjimas e. valdžia; biurokratizuotos valdžios institucijos; žemas visuomenės kompiuterinis raštingumas ir mažas kompiuterių prieinamumas; sudėtingas saugumo ir privatumo užtikrinimas teikiant e. valdžios paslaugas; sąveikumo tarp valdžios institucijų ir ES lygmeniu stoka. Taip pat aptarta e. valdžios paslaugų geroji praktika ES šalyse; e. valdžios paslaugų teisinis reglamentavimas ir plėtros perspektyva Lietuvoje. Išnagrinėjus su e. valdžios paslaugų diegimu susijusius ES dokumentus, šalių narių gerąją praktiką, Lietuvos e. valdžios paslaugų teisinio reguliavimo aspektus, diegimo plėtros perspektyvą, pateikti pasiūlymai Lietuvoje diegiant e. valdžios paslaugas remtis administracinių procedūrų paprastinimo, įtraukties ir prieinamumo, informacijos saugojimo, veiksmingumo ir efektyvumo principais. Lietuvoje priimti E. valdžios strategiją, o jei tai nebus padaryta, tai bent jau e. valdžia ir e. valdžios paslaugų diegimo sritis turėtų būti atskira dalimi išdėstyta Viešojo valdymo tobulinimo 2012‒2020 metų programoje. Skatinti Lietuvoje tokius projektus kaip „STORK“, kurie didina sąveikumą, sukurti Lietuvoje sąveikumo pagrindus, nes didžiausios problemos diegiant e. valdžios paslaugas kyla dėl sąveikumo stokos.en
dc.doiDOI:10.13165/ST-13-3-2-10en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000017065en
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2013, [Nr.] 3(2)en
dc.subject.facultySocialinių technologijų fakultetasen
dc.subject.keywordE-valdžiaen
dc.subject.keywordE. valdžios paslaugosen
dc.subject.keywordE. valdžios paslaugų diegimo principaien
dc.subject.keywordE-governmenten
dc.subject.keywordE-government researchen
dc.subject.keywordElectronic public servicesen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record